Content area

|
|

Indtagelse af kaffe og dekaffineret kaffe nedsætter mortaliteten

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

En række studier har fundet en invers sammenhæng mellem kaffeindtagelse og mortalitet. Få studier har været store nok til at se på sygdomsspecifikke dødsårsager samt undersøge om den nedsatte dødelighed også fandtes hos brugere af dekaffineret kaffe.

Det aktuelle studie anvendte data fra et amerikansk populationsbaseret screeningsstudie for prostata, lunge, kolorektal og ovariecancer med i alt 90.317 personer med en opfølgningstid på i alt 805.644 person-år. Efter justering for potentielle confoundere havde kaffedrikkere en lavere mortalitet: <1 kop/dag: hazard ratio (HR) = 0,99 (95% konfidens-interval (KI):

0,92-1,07); 1 kopper/dag: HR = 0,94 (KI: 0,87-1,02); 2–3 kopper/dag: HR = 0,82 (KI: 0,77-0,88); 4–5 kopper/dag: HR = 0,79 (KI: 0,72-0,86); ≥6 kopper/dag: HR = 0,84 (KI: 0,75-0,95). Det samme billede fandtes ved dekaffineret kaffeindtag (HR: 0,84; 0,72-0,98). Der var endvidere inverse associationer mellem kaffe og sygdomsspecifik dødelighed af hjertesygdom , KOL, diabetes, lungebetændelse, influenza og selvmordsforsøg, men ikke for cancer.

Lektor Bodil Hammer Bech kommenter: ”Kaffe er et udbredt nydelsesmiddel også i Danmark. Studier om kaffes helbredsmæssige betydning er derfor vigtige. Hvilke indholdsstoffer i kaffen, der kan have betydning for, at kaffe nedsætter dødeligheden og risikoen for visse sygdomme er uvist. Dette studie tyder på, at det ikke er koffein. Vidensråd For Forebyggelse har udgivet en rapport, hvor det konkluderes, at et moderat kaffeforbrug for de fleste grupper ikke er skadelig, men enkelte grupper skal dog være lidt varsomme bl.a. gravide.”

Loftfield E, Freedman ND, Graubard BI et al. Association of Coffee Consumption With Overall and Cause-Specific Mortality in a Large US Prospective Cohort Study. Am J Epidemiol 2015 nov 27 (E-pub ahead of print)

Interessekonflikt: Ingen

Blad nummer: 

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer