Skip to main content

Infestation med fluelarver hos en mand uden udenlandsrejse

Daniel B. Fyenbo

16. dec. 2019
2 min.

En 51-årig mand blev indbragt til en akutmodtagelse pga. tiltagende svære smerter i første venstre tå. Han havde en fornemmelse af, at neglen var »eksploderet«. Han fremstod klinisk miseriapræget og var kendt med tunge kroniske lidelser. Han havde ikke været i udlandet i årevis. Ved inspektion fandt man en løsrevet negl med infestation af talrige myiasislarver. En røntgenundersøgelse viste ingen tegn på ostitis, og distal tåtrykmåling var upåfaldende. Neglen blev amputeret i lokalanæstesi, og larverne blev skyllet væk med saltvand. Herefter aftog tåsmerterne.

Infestation med myiasislarver hos mennesker forekommer sjældent og med hyppigst forekomst i (sub)tropiske områder [1]. Den almindeligste risikofaktor i ikkeendemiske områder er negligerede sår og dårlig hygiejne som i dette tilfælde [1]. Lokalisationen under storetåneglen er atypisk, da infestationen som oftest ses på ikketildækkede kropsdele som arme, ben og hoved [2]. Larverne overfører ikke patogene mikroorganismer, og deres sekreter er neutrale [3]. Infestationen er således fredelig, og behandlingen er blot mekanisk fjernelse. Såret heler typisk uden komplikationer.

Korrespondance: Daniel B. Fyenbo. E-mail: daniel.fyenbo@gmail.com

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 16. december 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Singh A, Singh Z. Incidence of myiasis among humans – a review. Parasitol Res 2015;114:3183-99.

  2. Balcioğlu IC, Ecemis T, Ayer A et al. Subungual myiasis in a woman with psychiatric disturbance. Parasitol Int 2008;57:509-11.

  3. Ofordeme KG, Papa L, Brennan DF. Botfly myiasis: a case report. CJEM 2007;9:380-2.