Skip to main content

Inflammatory mediators in infants infected with Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Læge Morten Breindahl: Forf.s adresse: Borgevej 36, DK-2800 Kgs. Lyngby. E-mail: Breindahl@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 17. juni 2005, kl. 14.00, Hannover Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Bedømmere: Birthe Høgh , Peter Oluf Schiøtz og Søren Riis Paludan . Vejledere: Klaus Müller og Klaus Bendtzen .

31. okt. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen bygger på studier fra 2000-2003 ved Pædiatrisk Enhed, Hillerød Sygehus, og Institut for Inflammationsforskning (IIR), H:S Rigshospitalet.

Formålet var at beskrive cytokinprofiler hos børn i alderen 0-3 år med akutte luftvejsinfektioner. Vi testede, om luftvejssekretets indhold af pro- og antiinflammatoriske - samt Th1- og Th2-relaterede - cytokiner (og deres opløselige receptorer) hos RSV+-børn kunne relateres til klinisk sygdomsmanifestation og behandlingsbehov. Vi inkluderede 331 patienter.

RSV+-børn havde i deres luftvejssekret signifikant højere koncentrationer af de proinflammatoriske cytokiner TNF, IL-6, IL-1β og IFNγ , men også IL-10 og sTNFR2 (anti-inflammatoriske mediatorer), end RSV--børn. RSV-indholdet i luftvejsepitelceller var relateret til niveauet af TNF, sTNFR2, IL-6, IL-10, IL-1RA og IFNγ samt indlæggelsesvarighed. Niveauet af TNF, sTNFR2, IL-10 og IFNγ var forhøjet hos indlagte patienter samt hos febrile børn. Th1/Th2-balancen var ikke relateret til sygdomsgrad.

Disse fund antyder, at de svære symptomer, der ofte ses hos små, RSV+-børn, betinges af et kraftigt inflammatorisk respons, hvis størrelse er direkte relateret til virus-load i epitelet. Resultaterne bidrager til en større forståelse af de patogenetiske mekanismer ved RSV-bronkiolitis og støtter den antagelse, at RSV-bronkiolitis er en inflammatorisk sygdom. De observerede sammenhænge var ikke af en sådan styrke, at de med de eksisterende teknikker vil få en direkte klinisk betydning.

De observerede individuelle forskelle i cytokinresponset bør granskes gennem undersøgelser af genetiske polymorfier. Endvidere bør den direkte effekt af inflammatoriske cytokiner på luftvejsepitelceller karakteriseres nærmere.