Skip to main content

The inflammatory response at organ level

Læge Vibeke Brix Christensen: Forf.s adresse: Århusgade 32, 3. th., DK-2100 København Ø. E-mail: brixchr@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 13. april 2007, kl. 13.00, Auditorium 424, Anatomisk Institut, Århus Sygehus, Århus. Opponenter: Bente Klarlund Pedersen, Greet van den Berghe, Belgien, og Niels Møller .

23. mar. 2007
2 min.

Disputatsafhandlingen giver ny viden om, hvorledes immunsystemet reagerer i de enkelte organer, når kroppen udsættes for svær sygdom, infektion eller operation. Undersøgelserne er udført på Klinisk Institut på Århus Universitetshospital, Skejby, og disputatsen udgår fra Anæstesiologisk og Intensiv afdeling, Århus Universitetshospital.

Ofte er nyrerne det første organ, der svigter ved kritisk sygdom. Større forståelse af, hvordan de enkelte organer er involveret i immunsystemets reaktion, er vigtig for at kunne bedre behandlingsmulighederne for kritisk syge patienter, som ligger på intensivafdeling.

Graden af immunsystemets aktivering kan måles som høje koncentrationer af forskellige stresshormoner i blodet, her-iblandt cytokiner. Høje cytokinkoncentrationer i blodet er forbundet med øget risiko for svær sygdomsforløb og død.

Undersøgelserne er udført på dyreeksperimentelle modeller, hvilket har gjort det muligt at undersøge, hvilke immunologiske processer der pågår i henholdsvis hjerte, lunger, lever, nyre, milt og fedtvæv under kritisk sygdom.

Isotopmærkede neutrofile granulocytter og blodplader blev fulgt på organniveau ved hjælp af et γ -kamera og en γ -tæller. De dynamiske optagelser dokumenterede, at granulocytter ophobede sig i nyrevæv over tid. Fra post mortem biopsier fandtes et øget antal granulocytter i lunger og nyrer, og trombocytter fandtes i øgede mængder i hjerte og nyre.

Disputatsen dokumenterer, at nyrevæv har højt indhold af mRNA og proteinniveauer af cytokiner sammenlignet med andre organer efter endotoksinindgift eller brug af hjerte-lunge-maskine. Ligeledes findes der i fedtvæv store mængder cytokin-mRNA og cytokinprotein efter endotoksinindgift. Studierne belyste vigtigheden af tidsaspektet i målinger af mRNA-niveauer.

Forskningen har endvidere vist, at insulin foruden at sænke blodsukkeret også sænker blodets indhold af cytokiner ved kritisk sygdom. Højt blodsukker er skadeligt, men undersøgelserne tyder på, at insulin ud over den blodsukkersænkende effekt også har en antiinflammatorisk effekt på immunsystemet.

Disse fund er i overensstemmelse med det kliniske billede hos kritisk syge patienter, hvor organdysfunktion ofte optræder over tid med involvering af forskellige organer på forskellige tidspunkter i forløbet.