Skip to main content

Influenza øger risikoen for blodprop i hjertet

I et nyt studie dokumenteres, at patienter med laboratorieverificeret influenza har stærkt øget risiko for at få myokardieinfarkt i ugen efter infektionen.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

6. feb. 2018
2 min.

I flere studier har man tidligere fundet en signifikant association mellem influenza og øget risiko for akut myokardieinfarkt (AMI). Influenzadiagnosen blev dog i disse studier kun stillet på baggrund af klinisk observation. I en ny undersøgelse fra Canada sammenkædes oplysningerne om laboratorieverificeret influenzainfektion med diagnosen AMI hos 364 patienter, som i tidsperioden fra et år før til et år efter influenzainfektionen fik AMI. Forfatterne estimerer, at der i tidsintervallet på syv dage efter infektionen er en ca. seks gange forøget risiko for at få AMI, mens risikoen ikke længere er forhøjet efter dag syv. En lignende association, dog med en lavere relativ risiko på ca. 3, kunne ses for infektioner med andre respiratoriske virus.

Professor, overlæge Peter Riis Hansen, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Undersøgelsen bekræfter via et elegant case-case-design og stringent influenzadiagnostik, at influenza er forbundet med øget risiko for AMI. Det har man for så vidt været klar over siden den spanske syge i 1918, men tidligere studier har haft flere begrænsninger. Associationen imellem influenza (samt andre luftvejsvirusinfektioner) og AMI er naturligvis biologisk plausibel, da infektioner har mange inflammatoriske og protrombotiske effekter. De internationale rekommandationer for influenzavaccination til forebyggelse af AMI er ikke entydige, og der er store randomiserede forsøg i gang, hvor man undersøger, om vaccination kan forebygge AMI hos udsatte grupper, f.eks. patienter med tidligere AMI. Men det er i øvrigt tankevækkende, at dækningsgraden af influenzavaccination i Danmark, selv hos personer hvor der er god evidens bag anbefaling af vaccination, f.eks. ældre > 65 år og patienter med hjerte-kar-sygdom, kun er omkring 50%«.

Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli MA et al. Acute myocardial infarction after laboratory-confirmed influenza infection. N Engl J Med 2018;378:345-53.

Interessekonflikter: ingen.