Content area

|
|

Inhalationssteroid med hurtigtindsættende langtidsvirkende beta-2-agonist som p.n.-behandling af mild astma

Ekstra doser af ICS/LABA på dage med flere astmasymptomer er associeret til lavere risiko for astmaeksacerbation i efterfølgende uger sammenlignet med andre behandlingsregimer.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Tidligere studier har vist, at patienter med mild persisterende astma, som behandles med kombinationen af ICS/og hurtigtvirkende, langtidsvirkende LABA (formoterol) i samme inhalator p.n., har samme eller lavere risiko for astmaeksacerbation sammenlignet med dem, som behandles med fast daglig ICS og korttidsvirkende SABA p.n. eller behandling med SABA p.n. som det eneste medikament. Dette har ført til, at de internationale astmaguidelines (GINA) i dag anbefaler ICS/formoterol p.n. som førstevalg til patienter med mild persisterende astma. Hidtidige opgørelser af eksacerbationerne var dog typisk baseret på en observationsperiode på et år, og der blev ikke præsenteret data, som beskrev tidsforløbet af eksacerbationer i forhold til anvendelsen af p.n.-medicin. En ny post hoc-analyse af det tidligere publicerede SYGMA-1-studie fokuserer på risikoen for eksacerbation i den treugersperiode, som følger de dage, hvor patienterne havde et højt forbrug (2-8 sug daglig) af deres p.n.-medicin, som enten var ICS/LABA eller SABA. Forfatterne postulerer, at p.n.-ICS/LABA-regimet ved at tilføre større dosis af det antiinflammatoriske ICS på de dage, hvor patienten mærker flere astmasymptomer, reducerer risikoen for en egentlig eksacerbation i de efterfølgende uger sammenlignet med især p.n.-SABA, men også med fast ICS suppleret med p.n.-SABA.

Professor og overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Studiet af Rosenstock et al præsenterer komplicerede, men interessante analyser. Patienter med mild astma har ofte tendens til lav adhærens til ICS i perioder, hvor de ikke har mange astmasymptomer, og i praksis ender det med, at mange ender med behandling, som kun omfatter p.n.-SABA. Dette gør dem sårbare i forhold til at udvikle eksacerbation, hvis de udsættes for virusinfektion eller en anden eksacerbationsfremmende påvirkning, f.eks. kulde, fugt, luftforurening. De nye analyser underbygger den nye strategi foreslået af GINA, hvor ICS/LABA p.n.-regimet absolut bør overvejes og diskuteres med patienten med mild persisterende astma over for den mere klassiske strategi med fast lavdosis-ICS suppleret med en SABA ved behov«.

O’Byrne P, Fitzgerald M, Bateman ED et al. Effect of a single day of increased as-needed budesonide–formoterol use on short-term risk of severe exacerbations in patients with mild asthma: a post-hoc analysis of the SYGMA 1 study. Lancet Respir Med online 1. okt 2020.

INTERESSEKONFLIKTER: PL har undervist og deltaget i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi og GSK og modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og GSK.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer