Skip to main content

Inhalationssteroid og risiko for pneumoni ved KOL

Bakteriel luftvejskolonisation og lavt eosinofiltal i blodet øger risikoen for pneumoni hos patienter, som behandles med inhalationssteroid

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

25. feb. 2020
2 min.

Behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) stiler mod at reducere symptombyrden og forebygge eksacerbationer. Til patienter, som fortsætter med at have hyppige eksacerbationer til trods for behandling med inhalerede langtidsvirkende bronkodilatorer, anbefales tillæg af inhalationssteroid (ICS). Studier af effekten af ICS viser, at behandlingen reducerer risikoen for eksacerbation, men prisen er en øget risiko for pneumoni, som ganske vist forekommer meget sjældnere end eksacerbationerne, men har en alvorligere prognose. Effekten af ICS på eksacerbationer er mest udtalt ved eosinofilniveau over 300 celler/mikroliter i blodet, men det er ikke velbeskrevet, om risikoen for pneumoni hænger sammen med eosinofiltallet. I et nyt studie har man analyseret data fra en kohorte af patienter med KOL, hvor man havde oplysninger om blodeosinofili, og relateret pneumonirisikoen til behandling med ICS og tilstedeværelse af kronisk bakteriel luftvejsinfektion, som blev defineret ved gentagne fund af patogene bakterier i ekspektoratet. Forfatterne rapporterede, at i løbet af den ca. fireårige opfølgningsperiode var risikoen for pneumoni blandt de patienter som fik ICS ca. tre gange højere, hvis de havde både et lavt eosinofiltal (under 100 celler/mikroliter) og kronisk bakteriel infektion.

Professor Peter Lange, Københavns Universitet og Herlev Hospital, kommenterer: »Diskussionen om ICS’ rolle i behandlingen af KOL for at reducere risikoen for eksacerbationer har bølget frem og tilbage i de seneste år. Selv om det drejer sig om et retrospektivt studie af en relativ lille patientkohorte (n = 201), kan studiet godt hjælpe klinikerne med valget af eksacerbationsprofylakse og advare mod at bruge ICS til patienter med lavt eosinofilniveau i blodet og samtidig bakteriel kolonisering af luftvejene«.

Martinez-Garcia MA, Faner R, Oscullo G et al. Inhaled steroids, circulating eosinophils, chronic airway infection and pneumonia risk in chronic obstructive pulmonary disease: a network analysis. Am J Respir Crit Care Med 10. jan 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PL har deltaget i advisory boards for og modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og GSK.