Skip to main content

Inhalationssteroid til patienter med KOL og risiko for pneumoni

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

26. maj 2014
2 min.

> Cochrane Database Syst Rev

Inhalationssteroid til patienter med KOL anvendes primært med henblik på at forebygge eksacerbationer hos patienter med svært nedsat lungefunktion. Steroiderne er som regel blevet anvendt sammen med inhalerede langtidsvirkende beta-2-agonister ofte i samme inhalator. De to mest brugte kombinationer er fluticasonpropionat /salmeterol (Seretide) og budesonid/formoterol (Symbicort og Symbicort Forte). Samtidig med den gavnlige effekt på eksacerbationer har man imidlertid observeret, at inhalationssteroid øger risiko for pneumoni. Det har været omdiskuteret, om fluticasonpropionat fører til en højere risiko for pneumoni end budesonid, mens der har været enighed om, at højere doser medfører højere risiko.

I et helt nyt Cochranereview, som baserer sig på 43 undersøgelser af mindst 12 ugers varighed, har man sammenlignet pneumonirisikoen ved inhalationssteroidbehandling med risikoen under placebobehandling. Reviewet viser, at risiko for pneumoni øges 1,8 gange for fluticasonpropionat vs. placebo og 1,6 gange for budesonid vs. placebo. Der var ikke signifikant forskel mellem de to inhalationssteroider, men der var større risiko for pneumoni ved anvendelse af højere doser.

Peter Lange, Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital: »Dette omfattende Cochranereview viser, at risikoen for pneumoni forbundet med inhalationssteroidbehandling af patienter med KOL ikke er negligeabel. Det er dog betryggende at se, at pneumonierne under inhalationssteroidbehandling ikke fører til øget mortalitet. Da number needed to harm (pneumonirisiko) er meget mindre end number needed to treat (eksacerbationforebyggelse), har inhalationssteroid fortsat en plads i eksacerbationsprofylakse ved KOL, men en konsekvens af fundene bør være, at blandt patienter med KOL, som under inhalationssteroidbehandling har oplevet en røntgenverificeret pneumoni, bør inhalationssteroid seponeres, og den medicinske eksacerbationsprofylakse bør fremover kun omfatte inhalerede langtidsvirkende bronkodilatatorer«.

Kew KM, Seniukovich A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD010115.