Skip to main content

Insulinresistens bestemmes af din tarmflora

Et dansk studie i Nature giver ny mulighed for at behandle type 2-diabetes.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

26. sep. 2016
2 min.

Et dansk studie i Nature giver ny mulighed for at behandle type 2-diabetes.

Insulinresistens (IR) er et vigtigt potentielt mål i behandling og måske helbredelse af type 2-diabetes, og der er stigende formodning om, at IR i hvert fald delvist kan relateres til tarmens bakterieflora. Flere nyligt publicerede studier har givet håb om, at ændring af tarmflora kan ændre IR. I et studie med 277 raske kontrolpersoner og 75 patienter med type 2-diabetes korrelerede Pedersen et al et antal clusters af serummetabolitter relateret til IR (bestemt ved massespektrofotometri) til bestemte bakterieformer. De serummetabolitter, der bedst korrelerede med IR, var aminosyrer (særligt branched-chain amino acids (BCAAs) – og de enzymer, der er associeret med BCAAs’ biosyntese), tricarboxylsyrecyklusmetabolitter og et stort antal triacylglyceroler. I modsætning hertil var insulinsensitive personer karakteriseret ved at have metabolomer kun med serum-lipider, særligt fosfolipider og triacylglyceroler med odd-carbon number and high double bond content. De konstellationer af mave-tarm-bakterier, der korrelererede til IR, kunne bringes ned på ganske få bakterier, særligt Prevotella copri og Bacteroides vulgatus. De bakterier danner mange BCAAs, og det var de bakterier, man så, hvis der i en person var mange BCAAs (der i øvrigt ikke kan dannes af mennesket selv), tryptofan og lipopolysakkarider. Der var mange flere bakteriestammer, der korrelerede til IS. Mus, der i studiet blev fodret med P. copri-holdig føde fik i forhold til sham-fed mus øget antal BCAAs og nedsat insulinsensitivitet.

Overlæge, dr.med. Peter Gæde, Endokrinologisk Afdeling, Slagelse Hospital, kommenterer: »Undersøgelsen er endnu en vigtig brik i puslespillet om samspillet mellem bakterieflora og mennesket. Den ultimative test af hypotesen vil naturligvis være en randomiseret undersøgelse, hvor en aktiv ændring af mikrobiota undersøges med henblik på dels forebyggelse af type 2-diabetes hos patienter i risiko herfor, dels en direkte effekt på risikofaktorer ved behandling af type 2-diabetes«.

Pedersen HK, Gudmundsdottir V, Nielsen HB et al. Human gut microbes impact host serum metabolome and insulin senitivity. Nature 2016;535:376-81.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen