Skip to main content

Intensiv blodtryksbehandling er godt for de gamle

Data fra SPRINT-studiet viser, at blandt >75-årige var der lavere dødelighed (HR = 0,67) og færre ikkefatale kardiovaskulære hændelser (HR = 0,67) blandt den intensivt behandlede gruppe (BT < 120 mmHg) sammenlignet med kontrolgruppen (BT < 140 mmHg).

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

8. jun. 2016
3 min.

Data fra SPRINT-studiet viser, at blandt >75-årige var der lavere dødelighed (HR = 0,67) og færre ikkefatale kardiovaskulære hændelser (HR = 0,67) blandt den intensivt behandlede gruppe (BT < 120 mmHg) sammenlignet med kontrolgruppen (BT < 140 mmHg).

Aktuelle studie [1] bygger på data fra SPRINT-studiet, som vi omtalte i de medicinske nyheder i december 2015 [2]. I Danmark har > 50% af personer > 75 år hypertension efter WHO’s klassifikation, og hypertension medfører en betydelig øget risiko for kardiovaskulære komplikationer. Det nye studie inkluderede de 2.636 deltager i SPRINT, som var > 75 år. Alle deltagere havde et systolisk blodtryk > 130 mmHg og øget risiko for iskæmisk hjertesygdom, men ikke diabetes eller tidligere apopleksi. Deltagerne blev randomiseret (1:1) til enten et behandlingsmål på et systolik blodtryk < 140 mmHg (n = 1.319, standard-, typisk tostofbehandling) eller et systolisk blodtryk < 120 mmHg ( n= 1.317, intensiv, typisk trestofbehandling). Der var signifikant færre events i den intensivt behandlede gruppe end i standardbehandlingsgruppen i det primære kompositte endepunkt, (2,59% pr. år vs. 3,85% pr. år; hazard ratio (HR) i den intensivt behandlede gruppe = 0,66; 95% konfidens-interval (KI): 0,51-0,85; p < 0,01). Mulige events var akut koronart syndrom, andre kardiovaskulære events, apopleksi, hjertesvigt og død af kardiovaskulære årsager. Død af alle årsager var signifikant lavere i den intensivt behandlede gruppe end i standardbehandlingsgruppen (HR = 0,67; 95% KI: 0,49-0,91; p = 0,009). Der var ingen forskel i andelen af serious adverse events imellem de to grupper (48,4% i intensivgruppen og 48,3% i standardgruppen; HR = 0,99; 95% KI: 0,89-1,11). Andelen af episoder af hypotension var henholdsvis 2,4% og 1,4% i intensivgruppen og i standardgruppen (HR = 1,71; 95% KI: 0,97-3,09), mens der var henholdsvis 3,0% og 2,4%, som oplevede en synkope (HR = 1,23; 95% KI: 0,76-2,00).

Ledende overlæge Niels Henrik Buus, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, vurderer: ”Den positive effekt af intensiv blodtryksbehandling af ældre personer [gennemsnitsalderen i studiet var 80 år] sætter i nogen grad spørgsmålstegn ved gældende retningslinjer, der generelt anbefaler højere mål for det systoliske blodtryk i denne gruppe (f.eks. 140-150 mmHg i de europæiske guidelines). SPRINT viser, at det er sikkert at sænke blodtrykket, men man bør være opmærksom på, at studiet anvender automatiske målinger uden tilstedeværelse af personale, hvilket giver lavere værdier end målinger foretaget af læge eller sygeplejerske. Endvidere kræver intensiv blodtryksbehandling, at man tjekker patienten for ortostatisk hypotension”.

1) Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB et al. Intensive vs standard blood pressure control and cardiovascular disease outcomes in adults aged ≥75 years: a randomized clinical trial. JAMA 19. maj 2016 (e-pub ahead of print).

2) Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015;373:2103-16.

Interessekonflikter: ingen