Content area

|
|

Internetbaseret vestibulær rehabilitering til behandling af svimmelhed

Internetbaseret intervention til patienter med kroniske vestibulære symptomer var effektiv til reduktion af svimmelhed.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Svimmelhed kan føre til store personlige og samfundsmæssige omkostninger i form af tabte arbejdsdage og er årsag til mange fald i den ældre befolkningsgruppe. Der er evidens for, at vestibulær rehabilitering (VR), som bl.a. består af aktive øvelser omfattende adaptationstræning, hvor patienten træner evnen til at reagere hensigtsmæssigt på ændringer i det neurale respons fra det vestibulære apparat, er effektiv til afhjælpning af svimmelhed. I et nyt studie sammenligner man effekten hos behandlingsgrupper, der fik såkaldt stand alone-seksugers internetbaseret VR (10-20 min dagligt) og et tilsvarende program suppleret med hjemmebesøg af en fysioterapeut efter en og tre uger, med en kontrolgruppe, som fik sædvanlig behandling hos egen læge. Forfatterne konkluderer, at patienterne, som blev inkluderet i de to aktive arme, oplevede mindre svimmelhed og angst samt færre vestibulære symptomer end patienterne i kontrolgruppen.

Klinikchef Mads Klokker, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er velkendt, at fysioterapeutisk VR kan være effektiv. Forudsætningen er dog, at korrekt diagnose er stillet, idet VR kun er virksomt på visse vestibulære lidelser (øresten behandles i stedet effektivt med f.eks. Epleys manøvre). Vi er yderligere begyndt med psykologisk VR, som synes at være mindst lige så vigtig i behandlingen. Medicinsk behandling som betahistin har ofte ringe effekt og bør undgås. Generelt kunne VR godt anvendes mere i Danmark end det sker p.t.«.

van Vugt V, van der Wouden JC, Essery R et al. Internet based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice: three armed randomised controlled trial. BMJ 2019;367:I5922

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer