Content area

|
|

Interstitial laser photocoagulation of benign thyroid nodules - introduction of a novel therapeutic option

Forfatter(e)
Cand.med. Helle Døssing: Forf.s adresse: Lærkedals Allé 26, 5250 Odense SV. E-mail: helle.doessing@ouh.regionsyddanmark.dk Forsvaret fandt sted den 23. april 2007. Bedømmere: Ulrik Pedersen, Jens Faber og Claus Hovendal. Vejleder: Laszlo Hegedüs.

Afhandlingen er udført i et samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling og Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Formålet med afhandlingen var at:

  • Vurdere gennemførligheden og tolerabiliteten af perkutan interstitiel laserbehandling (ILP) af benigne knuder i gl. thyroidea, den volumenreducerende effekt af ILP på den benigne solitære solide scintigrafisk kolde knude i gl. thyroidea samt den benigne solitære partielt cystiske knude i gl. thyroidea.

  • Undersøge dosis-respons-sammenhæng.

  • Registrere symptomlindring efter ILP.

  • Registrere bivirkninger til ILP.

Afhandlingen, som er baseret på fire interventionsstudier, har vist, at UL-vejledt perkutan interstitiel laserbehandling (ILP) er effektiv til at inducere nekrose i thyroideaknuder på en kontrollabel måde. Efter én ILP-behandling opnås en gennemsnitlig reduktion i knudevolumen af den solide knude på ca. 45% efter et år. Til sammenligning observeredes en spontan median vækst på 7% efter seks måneder hos 15 ubehandlede patienter. ILP givet som tre månedlige behandlinger resulterer i en yderligere effekt på ca. 33% sammenlignet med én ILP-behandling. Den gavnlige effekt af gentagne ILP-behandlinger opnås især i gruppen af patienter med en initial knudevolumenreduktion på mindre end 35%, eller hvis knuden er større end 15 ml, men en statistisk signifikant dosis-respons-relation kan ikke påvises. De knuderelaterede symptomer, evalueret på en visuel analogskala bliver signifikant reduceret både hos patienter, som modtager én ILP og hos patienter, som får op til tre ILP-behandlinger.

Ved behandling af den benigne partielt cystiske knude i gl. thyroidea opnås en gennemsnitlig knudevolumenreduktion på 59% et år efter én ILP-behandling, og den cystiske del forsvinder hos otte af ti patienter. Umiddelbart synes ILP at have en endnu bedre effekt på cystisk-solide sammenlignet med solide knuder, men randomiserede studier må bekræfte dette.

ILP-behandlingen er veltolereret, og den eneste bivirkning er lette til moderate smerter, som kan behandles med svage analgetika.

Kirurgi er stadig standardbehandling af den symptomgivende benigne thyroideaknude, men med baggrund i disse studier fremstår ILP allerede nu som en lovende ikkekirurgisk behandlingsmodalitet hos selekterede patienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(19):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar