Skip to main content

Intrahepatisk kolestase i graviditeten og risiko for fosteret

Ved galdesyrekoncentration på over 100 µmol/l i moderens blod er der en markant øget risiko for intrauterin fosterdød.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

9. apr. 2019
2 min.

Omkring 1% af gravide kvinder udvikler leverbetinget graviditetskløe (intrahepatisk kolestase), typisk startende i tredje trimester. Den præcise mekanisme er ikke klarlagt, men overfølsomhed for de høje niveauer af østrogen i graviditeten antages at have en central betydning. Tidligere studier har vist, at intrahepatisk kolestase ikke indebærer nogen risiko for moderen, men er associeret til øget forekomst af præmatur fødsel og intrauterin forsterdød. Et nyt systematisk review undersøger, om selve niveauerne af serumgaldesyrer og aminotransferaser hos moderen er associeret til disse komplikationer. På baggrund af 23 artikler, som omfatter over 5.000 patienter med intrahepatisk kolestase og over 160.000 kontroller, konkluderer forfatterne, at mens aminotransferaseforhøjelse ikke var associeret til øget risiko for intrauterin fosterdød, var forhøjede galdesyrer i blodet en signifikant markør med en hazard ratio (HR) på 30 ved værdier over 100 µmol/l. Lavere værdier var ikke signifikant associerede til intrauterin forsterdød.

Overlæge Kasper Pihl, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: ”Denne omfattende metaanalyse med individuelle patientdata tydeliggør, at niveauet af maternelle galdesyrer er betydende for risikoen for intrauterin fosterdød ved intrahepatisk kolestase. Det er ny viden, at risikoen for intrauterin fosterdød tilsyneladende først er øget ved galdesyreværdier over 100 µmol/l. Tidligere har man forbundet værdier over 40 µmol/l med en risiko. Det er udbredt praksis nationalt og internationalt at igangsætte fødslen ved intrahepatisk kolestase allerede 2-3 uger før termin – og endnu før ved høje galdesyreværdier over 100 µmol/l. Det er sandsynligt, at dette studie vil medføre ændring af denne praksis – således at man får en mere afventende holdning til igangsættelse af fødslen før termin, så længe galdesyreniveauet ikke nærmer sig 100 µmol/l”.

Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet 2019;393:899-909.

Interessekonflikter: ingen