Content area

|
|

Intrakranielt gigantaneurisme som årsag til epileptiske anfald

Forfatter(e)

Hafed Amin Saidane, Helle Klingenberg Iversen & Faisal Mohammad Amin

Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Ugeskr Læger 2021;183:V71052


En 53-årig kvinde blev indlagt efter to tilfælde af uvarslet bevidsthedstab og flere konfusionsepisoder over en måned. Objektivt fandt man en diskret kraftnedsættelse over venstre albue og let bredsporet gang. En MR-skanning af cerebrum viste et 30 × 32 × 32 mm stort og delvist tromboseret aneurisme ud fra højre a. cerebri medias M1-stykke (aksial T2-vægtet MR-skanningsbillede uden kontrast, pil) med perifokalt ødem (stjerne) og 4 mm midtlinjeforskydning. Ved supplerende digital subtraktionsangiografi bekræftedes MR-skanningsfundet. Intrakranielle aneurismer med en intern diameter ≥ 25 mm klassificeres som gigantaneurismer (GIA). De udgør ca. 5% af de intrakranielle aneurismer og ses hyppigst hos kvinder i alderen 40-70 år [1-3]. GIA kan forårsage epileptiske udfald og, afhængigt af ødem og massevirkning, hemiforme pareser eller paræstesier. Man fandt ikke indikation for kirurgisk behandling, idet den peroperative risiko for komplikation i form af blødning eller infarkt blev skønnet at være højere end risikoen for spontan ruptur af aneurismet. Patienten blev symptombehandlet med prednisolon og sat i antihypertensiv og antiepileptisk behandling med henblik på forebyggelse af aneurismeruptur og krampeanfald.Korrespondance Hafed Amin Saidane. E-mail: saidane88@gmail.com
Publiceret på ugeskriftet.dk 15. februar 2021
Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Reference: 
UgeskrLæger 2021;183:V71052
Blad nummer: 

Referencer

  1. Sughrue ME, Saloner D, Rayz VL et al. Giant intracranial aneurysms: evolution of management in a contemporary surgical series. Neurosurgery 2011;69:1261.

  2. Dengler J, Maldaner N, Bijlenga P et al. Perianeurysmal edema in giant intracranial aneurysms in relation to aneurysm location, size, and partial thrombosis. J Neurosurg 2015;123:446-52.

  3. Kocer N. Giant intracranial aneurysms: a case-based atlas of imaging and treatment. Springer, 2016.

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar