Content area

|
|

Intrakranielt gigantaneurisme som årsag til epileptiske anfald

Forfatter(e)

Hafed Amin Saidane, Helle Klingenberg Iversen & Faisal Mohammad Amin

Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Ugeskr Læger 2021;183:V71052

En 53-årig kvinde blev indlagt efter to tilfælde af uvarslet bevidsthedstab og flere konfusionsepisoder over en måned. Objektivt fandt man en diskret kraftnedsættelse over venstre albue og let bredsporet gang. En MR-skanning af cerebrum viste et 30 × 32 × 32 mm stort og delvist tromboseret aneurisme ud fra højre a. cerebri medias M1-stykke (aksial T2-vægtet MR-skanningsbillede uden kontrast, pil) med perifokalt ødem (stjerne) og 4 mm midtlinjeforskydning. Ved supplerende digital subtraktionsangiografi bekræftedes MR-skanningsfundet. Intrakranielle aneurismer med en intern diameter ≥ 25 mm...
Reference: 
UgeskrLæger 2021;183:V71052
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side