Content area

|
|

IVF/ICSI twin pregnancies: Risks and prevention

Forfatter(e)
Læge Anja Bisgaard Pinborg: Forf.s adresse: Livjægergade 41, st.tv., DK-2100 København Ø. E-mail: pinborg@nru.dk Forsvaret fandt sted den 1. september 2006. Opponenter: Niels Jørgen Secher, Kaare Christensen og S jurdur F. Olsen.
Denne doktordisputats er baseret på studier gennemført i perioden 2001til 2004 på Fertilitetsklinikken, H:S Rigshospitalet. En af de vigtigste årsager til den stigende tvillingefødselsrate i Europa er den voksende udbredelse af in vitro-fertilisation (IVF) og mikroinsemination (ICSI). Således udgør IVF/ICSI- børn nu 4% af den danske fødselskohorte, og knap 40% af disse børn er tvillinger. Formålet med nærværende afhandling var at klarlægge, om gældende praksis med oplægning af to embryoner burde ændres til oplægning af kun ét embryon for at undgå den store andel af IVF/ICSI-tvillinger....
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(36):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Ram Benny Dessau | 13/07
7 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 12/07
1 Kommentar
af Niels Frederik Pedersen | 11/07
1 Kommentar
af Sven Erik Hansen | 11/07
1 Kommentar
af Adam Sinding | 03/07
4 kommentarer
af Helga Schultz | 01/07
2 kommentarer