Skip to main content

IVIG treatment and characterization of T-cell surface expression of inflammatory markers in patients with acute optic neuritis

Læge Hanne Gjerløff Roed: Forf.s adresse: Søvang 11, DK-4000 Roskilde. E-mail: roeden@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 25. november 2005, kl. 14.00, Medicinsk Museion, Bredgade 62, København. Bedømmere: Per Soelberg Sørensen, Mads Ravnborg og Magnhild Sandberg-Wollheim , Sverige. Vejledere: Jette Lautrup Frederiksen og Finn Sellebjerg .

22. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført på Neurologisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, og er baseret på to arbejder omhandlende patienter med akut optikusneuritis (ON).

ON er et hyppigt debutsymptom hos patienter med multipel sklerose, og der findes ingen behandling med dokumenteret langtidseffekt.

I studie 1 undersøgte vi i et dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret forsøg, om behandling med intravenøs immunglobulin kunne bedre synsfunktionen seks måneder efter ON, reducere antallet af nye opladende læsioner på MRI samt reducere antallet af nye attakker. Der indgik 68 patienter i studiet, og vi fandt ingen effekt af behandlingen på bedring af synsfunktion, reduktion af antal nye opladende læsioner eller reduktion af nye MS-attakker inden for seks måneder.

I studie 2 undersøgte vi synsfunktion, MRI, CSF og ekspressionen af en række inflammationsmarkører på T-celler hos 60 patienter med monosymptomatisk ON. Vi fandt ingen forskel i ekspressionen af inflammationsmarkører imellem hele patientgruppen og raske kontroller. Ekspressionen af HLA-DR og CD45R0 på T-celler i perifert blod var øget hos patienter undersøgt inden for 14 dage efter symptomdebut og hos patienter uden IgG-oligoklonale bånd i CSF. Desuden korrelerede ekspressionen af HLA-DR positivt med synsfunktion og negativt med sygdomsaktivitet på MRI. Ekspressionen af HLA-DR var øget i CSF sammenlignet med blod i hele patientgruppen og i patienter undersøgt mere end 14 dage efter symptomdebut. Vores hypotese er, at ekspressionen af HLA-DR kunne afspejle regulatorisk aktivitet associeret med en subgruppe af CD25-positive CD4 T-celler, og at et cellesubset bestående af celler med ekspression af CD45R0 og HLA-DR har beskyttende funktion hos patienter med akut monosymptomatisk ON.