Skip to main content

Kære læsere, forfattere, bedømmere og abonnenter

Året er nu i sin sidste måned, og det er snart jul!

Foto: Claus Bech
Foto: Claus Bech

Thomas Benfield

Ugeskr Læger 2022;184:V205138

12. dec. 2022
4 min.

For første gang længe har vi i år et videnskabeligt julenummer udelukkende med juleartikler. Forfatterne har gjort sig endog meget umage, og vi kommer vidt omkring. Du kan læse om optimal tilberedning af en flæskesteg, hvordan du ikke skal skyde en julegås, hvordan rækkefølgen af julemaden har effekt på dit blodsukker, om test, der bedrer humøret, om hvad alkohol kan fremkalde, om for få rødhårede professorer, julemusik, uhensigtsmæssig brug af forkortelser, unødig genetisk udredning, korrelationer og en stressfuld første præsentation.

2022 har været vores første år med open access i både Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal. Medlemmer af Lægeforeningen har næppe mærket forskellen, da I altid har haft fri adgang til alle artikler i begge tidsskrifter. Forskellen er, at ikkemedlemmer nu kan læse og bruge alle artikler, umiddelbart efter at de er accepteret og publiceret. For forfatterne betyder det, at jeres artikler får tidligere eksponering, når ud til flere læsere, og at de kan anvendes direkte af sundhedspersoner, som ikke er læger. Lægeforeningen har hermed hjulpet os til at nå den nationale strategi om fuld open access tre år tidligere, end målet var. I den forbindelse er det ikke uvæsentligt at minde om, at medlemmer kan publicere i Danish Medical Journal uden at skulle betale en publikationsafgift. Udgifterne til publikation bliver i stigende grad lagt ud til forfatterne af forlagene, og midlerne tages som sådan fra forskningen [1, 2]. Ved at publicere i Danish Medical Journal slår man to fluer med et smæk: omkostningsfri publikation og open access.

Oven på pandemien har mange tidsskrifter verden over oplevet en tilbagegang i antallet af indsendte manuskripter, ligesom det har vist sig vanskeligt at finde bedømmere til artiklerne. COVID-19-induceret fatigue har fået skylden. Imidlertid er der også andre forandringer i verden end COVID-19. Der er bl.a. et større fokus på at skabe en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. I redaktionen er vi blevet bevidste om, at vi ved en del om vores læsere, men for lidt om vore forfattere. Vi har derfor iværksat en forfatterundersøgelse, som jeg vil skrive om på et senere tidspunkt. Herfra skal der foreløbig lyde en tak til de mange, som har udfyldt spørgeskemaet.

Forfatterne er måske nok det vigtigste element i hele skabelsen af hvert nummer af bladene, fordi uden forfattere vil der ikke være videnskabeligt indhold i hverken Ugeskrift for Læger eller Danish Medical Journal. På redaktionen og i sekretariatet er vi stolte over de mange artikler af høj kvalitet, som vi modtager. Jeg ved, hvor stort et arbejde det er at skrive en faglig videnskabelig artikel. Et arbejde, som ikke altid er så påskønnet, som det fortjener at være. Men vi værdsætter det højt, så derfor en stor tak til jer forfattere. Jeg er personligt meget glad for de statusartikler, som er skrevet af en yngre kollega sammen med mere erfarne kolleger, fordi det ofte kan være starten på en aktiv karriere som læge og forsker. Så hermed en opfordring til alle vordende skrivespirer om at finde sammen med en eller flere kolleger for at få skrevet den første og svære artikel om dit favoritemne, så din viden kan blive delt med de 33.000 kolleger, som læser Ugeskrift for Læger.

Som altid skal der lyde en kæmpe tak til de mange hundrede bedømmere, som igen i år har hjulpet os med at sikre, at de antagne artikler er af høj faglig kvalitet. Vores beskedne påskønnelse af arbejdet har i mange år været den såkaldte bedømmervin. I år har vi valgt at lade det være op til den enkelte, om de havde lyst til vin, chokolade eller en donation til Læger uden Grænser. Takket være jer bliver det i år til en ekstra julegave til Læger uden Grænser.

Glædelig jul og godt nytår til dig og dine!

Korrespondance Thomas Benfield, videnskabelig redaktør, Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal. E-mail: tlb@dadlnet.dk
Interessekonflikter ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på ugeskriftet.dk

Referencer

Referencer

  1. Poulsen AG. Fri adgang til forskning er guld værd – for forlagene. Ugeskr Læger 2022;184(23):2194-98.

  2. Tak til bedømmere. Ugeskr Læger 2022;184(24):2315-17.