Content area

|
|

Kan vaccination med RNA-vacciner mod corona give lungeemboli?

Data fra flere kohorter med over 8 mio. vaccinerede tyder ikke på, at RNA-vacciner mod SARS CoV-2 øger risikoen for at udvikle lungeemboli.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Selve infektion med SARS CoV-2 øger dramatisk risikoen for tromboemboliske komplikationer, herunder lungeemboli med faktor 10 til 12. Vaccineinduceret immuntrombose og trombocytopeni (VITT) karakteriseret ved venøs trombose på usædvanlige og ofte flere lokalisationer blev beskrevet som et sjældent, men livstruende syndrom, der opstår efter vaccination med adenovirusvektorbaserede vacciner (fra AstraZeneca og Johnson & Johnson), og var årsagen til, at man ophørte med at bruge disse vacciner i Danmark. Der er også rejst mistanke om, at vaccination med RNA-baserede vacciner også kan øge risikoen. I en ny artikel gennemgår Catella et al resultater fra forskellige kohorter, hvor man har sammenlignet risikoen for lungeemboli blandt vaccinerede og ikkevaccinerede personer. Forfatterne konkluderer, at der ikke er belæg for, at RNA-baserede vacciner (fra Pfizer Biontec og Moderna) øger risikoen for lungeemboli.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kommenterer: »Når patienter indlægges med lungeemboli eller dyb venetrombose dage eller få uger efter COVID-19-vaccination, nævnes vaccinationen ofte som mulig provokerende faktor i journalen. Da der nu foreligger resultater af store registerstudier fra USA, Israel og Frankrig, hvor vaccination af millioner af patienter med RNA-baserede vacciner ikke har ført til øget incidens af venøs tromboemboli, må trombosen anses for uprovokeret, og vi bør fremover afvise mistanke om årsagssammenhæng, da mistanken kan afholde patienter fra at få yderligere vaccinationer«.

Catella J, Joly M, Pernod G. Is pulmonary embolism occurring after SARS COV-2 vaccination provoked or unprovoked? Thrombosis Research 2022 (online 22. feb).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer