Content area

|
|

Kan vi træne hjernen, så vi undgår kognitiv svækkelse?

Raske kan forbedre det specifikke kognitive domæne, som trænes, mens det er svært at påvise effekt blandt personer med let kognitiv svækkelse.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Mange frygter for kognitiv svækkelse i takt med stigende alder, og derfor er der fremkommet et marked for ”hjernetræningsprogrammer”, som lover, at man ved brug af dem kan undgå demens. En del af disse programmer er computerbaserede, og der findes både programmer for personer uden kognitiv dysfunktion og for personer med let kognitiv svækkelse: minimal cognitive impairment. Et nyt systematisk review gennemgår randomiserede undersøgelser, som har set på effekt af kognitiv træning hos personer uden kognitive forstyrrelser og hos personer med let kognitiv svækkelse på udvikling af demenssymptomer. Forfatterne konkluderer på baggrund af gennemgang af seks studier, som omfattede hjerneraske deltagere, og fem studier, som inkluderede personer med let kognitiv svækkelse, at der var nogen evidens for, at kognitiv træning hos hjerneraske kan bedre det domæne, som trænes (f.eks. hukommelse), mens der ikke var evidens for, at træningen kan forbedre tilstanden hos personer med let kognitiv svækkelse.

Overlæge Ruth Frikke-Schmidt, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette review evaluerer systematisk effekten af kognitiv træning for forebyggelse af kognitiv svækkelse. Det er en del af en større gruppe systematiske reviews iværksat af National Institute on Aging for at adressere et spektrum af mulige interventioner, der har potentiale til at hæmme kognitiv svækkelse og forebygge eller udsætte demens. Dette er et vigtigt initiativ, da der aktuelt ikke eksisterer kurativ eller effektiv sygdomsmodificerende medicin, og initiativet foregår samtidig med det omfangsrige Lancet Commission-arbejde, som konkluderer, at det højst sandsynligt er muligt at forebygge en tredjedel af al demens ved tidlig kontrol af specielt en række vaskulære risikofaktorer. Selv om evidensen for kognitiv træning ikke er overvældende, og for visse studier også kvalitetsmæssig mangelfuld, er initiativet værdifuldt og vil give et mere klart billede af den aktuelle evidens for mulige fremtidige forebyggelsesinterventioner«.

Butler M, McCreedy E, Nelson VA et al. Does cognitive training prevent cognitive decline? Annals Intern Med 2018;168:63-8.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer