Content area

|
|

Karakterisering og modulering af det innate immunsvar ved Pseudomonas aeruginosa-lungeinfektion i patienter med cystisk fibrose

Forfatter(e)
Cand.scient. Peter Østrup Jensen: Forf.s adresse: Vordingborggade 30, 2. tv., DK-2100 København Ø. E-mail: pojensen@excite.com Forsvaret finder sted den 1. december 2003, kl. 15.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N. Bedømmere: Niels Henrik Valerius, Henrik Permin og Frank Espersen . Vejledere: Niels Høiby og Claus Moser .

Dette ph.d.-studium er udført på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, H:S Rigshospitalet.

Cystisk fibrose (CF) skyldes defekter i CF Transmembrane Conductance Regulator-genet, hvilket medfører viskøst mucus i lungerne. Hovedparten af CF-patienter får kronisk Pseudomonas aeruginosa (Pa )-lungeinfektion resulterende i tidlig død.

I kronisk Pa -pneumoni er bakterierne beskyttet i biofilm omgivet af talrige polymorfonukleære leukocytter (PMN'er), der skader lungevævet. Det store antal endobronkiale PMN'er blev forventet at medføre migrerende PMN'er i blodet og lungederiverede signaler, der mobiliserer PMN'erne fra knoglemarven. I perifert blod (PB) fra CF-patienter med kronisk Pa -pneumoni var koncentrationen af PMN'er øget og korreleret til dårlig lungefunktion. Desuden blev koncentra- tionen og aktiveringen af PMN'erne reduceret under antibiotisk behandling. Hos mus var koncentrationen af PMN'er i PB korreleret til indholdet af PMN'er og til den kvantitative bakteriologi i lungerne.

Ved akut Pa -pneumoni blev en tidlig, gunstig effekt af PMN'erne indikeret i resistente mus.

G-CSF blev foreslået som en hoved-mobilisator af PMN'er i kronisk Pa -pneumoni. I CF-patienter var koncentrationen af G-CSF i PB korreleret til koncentrationen af PMN'er i PB (dog ikke signifikant) og til dårlig lungefunktion. I overensstemmelse hermed blev koncentrationen af G-CSF i PB reduceret under antibiotisk behandling. Desuden fandtes et højere indhold af G-CSF i PB, flere PMN'er i lungerne og forværret lungehistopatologi i følsomme mus med Pa -pneumoni.

G-CSF og PMN'er i PB kan reflektere lungeinflammationen, og G-CSF er et potentielt target for at kontrollere indholdet af PMN'er i lungerne i CF patienter med kronisk Pa -lungeinfektion.

Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(48):
Blad nummer: 

Right side

af Kenneth Brandt Hansen | 03/10
2 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar