Skip to main content

Kardiovaskulær risiko hos patienter, som behandles med statiner

Blandt patienter i statinbehandling var systemisk inflammation bedømt ved forhøjelse af niveauet af højsensitiv CRP en stærkere prædiktor for kardiovaskulær sygdom og død end kolesteroltallet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

16. maj 2023
2 min.

Både hyperlipidæmi og systemisk inflammation er etablerede risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom. En ny artikel, som samler data fra 31.245 patienter, der allerede var i statinbehandling, og som deltog i tre tidligere publicerede studier vedrørende både primær og sekundær prævention af hjerte-kar-sygdom, analyserer prædiktorer for kardiovaskulær sygdom, kardiovaskulær død og død af alle årsager. Formålet er at belyse, om kardiovaskulær sygdom og død hos personer, som er i behandling med moderne statiner, bedst prædiceres af niveauet af low-density lipoprotein-kolesterol (LDLC) eller af systemisk inflammation, der i analyserne defineres som forhøjede værdier af højsensitiv CRP (hsCRP). Forfatterne konkluderer, at i denne patientgruppe er hsCRP en langt bedre prædiktor af kardiovaskulær sygdom og død end LDLC, og de diskuterer behandlingskonsekvenserne af deres fund.

Overlæge, professor Peter Riis Hansen, Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »De fleste patienter i statinbehandling har fortsat en øget risiko for aterotrombotisk hjerte-kar-sygdom, og det er i dag veletableret, at denne residuale risiko er knyttet til både LDLC og inflammation. De to residuale risikokomponenter udgør to sider af samme mønt og peger behandlingsmæssigt på værdien af øget LDLC-sænkning, f.eks. tillagt ezetimib eller PCSK9-hæmmer, og/eller antiinflammatorisk terapi. Mens den inflammatoriske biomarkør hsCRP er ligeværdig med LDLC som risikofaktor hos personer uden behandling, har den relative værdi af de to residuale risikofaktorer været uafklaret hos patienter i statinbehandling. Den nye undersøgelse viser klart, at hos disse patienter er hsCRP en stærkere prædiktor for hjerte-kar-sygdom og død end LDLC. Det passer fint med, at store randomiserede forsøg i de senere år har dokumenteret, at målrettet antiinflammatorisk behandling med canakinumab: antistof imod interleukin-1, eller det velkendte, generiske colchicin, sænker risikoen hos højrisikopatienter i statinbehandling. Colchicin nærmer sig guidelines, og andre antiinflammatoriske midler, f.eks. interleukin-6-hæmmere, er under afprøvning, så kombinationen af aggressiv LDLC-sænkning og antiinflammatorisk terapi ligner en fremtidig behandlingsstandard«.

Interessekonflikter ingen