Content area

|
|

Kardiovaskulære effekter af dapagliflozin

SGLT-2-inhibitoren dapagliflozin nedsætter risikoen for indlæggelser som følge af hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Selektive sodium glucose co transporter (SGLT)-2-inhibitorer er en ny stofgruppe, som hæmmer natriumglukose-kotransporter 2 i de proksimale tubuli i nyren, hvilket medfører glukosuri. De anvendes hos patienter med type 2-diabetes, typisk i kombination med andre glukosesænkende midler, hvis glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse sammen med kostregulering, motion og vægttab. Der er stor interesse i disse lægemidlers kardiovaskulære effekter. En stor international undersøgelse af ca. 17.000 patienter med type 2-diabetes og forhøjet risiko for kardiovaskulær sygdom er SGLT-2-inhibitoren dapagliflozin sammenlignet placebo. Selv om man i undersøgelsen ikke finder signifikante forskelle med hensyn til incidens af kardiovaskulære komplikationer (major adverse cardiac events (MACE)), finder man i løbet af observationsperioden på ca. fire år, at dapagliflozin førte til signifikant lavere risiko for indlæggelse som følge af hjertesvigt og var associeret til færre nefrologiske komplikationer.

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet kommenterer: »Der er nu publiceret tre store placebokontrollerede, kardiovaskulære studier med tre forskellige SGLT-2-inhibitorer, hvor tilsammen 20.650 patienter havde hjertesygdom og 13.672 havde multiple risikofaktorer for hjertesygdom. Alle tre studier har vist, at SGLT-2-inhibitorer beskytter mod indlæggelse pga. hjertesvigt hos patienter både med eller uden kendt hjertesvigt (31% reduktion). De beskytter også mod forværring i den diabetiske nyresygdom (45% reduktion). Empagliflozin reducerede også MACE og kardiovaskulær mortalitet. SGLT-2-inhibitorerne havde ingen effekt på MACE hos patienter uden erkendt hjerte-kar-sygdom på randomiseringstidspunktet.

Behandling med en SGLT-2-inhibitor efter metformin anbefales i de danske og internationale kliniske retningslinjer til patienter med type 2-diabetes med iskæmisk hjertesygdom, specielt ved samtidig hjertesvigt eller nyresygdom. Til patienter uden hjertesvigt anbefales som alternativ GLP-1-receptoragonisten liraglutid efter metformin. SGLT-2-inhibitorerne har medført et paradigmeskift i behandlingen af patienten med type 2-diabetes og hjerte- eller nyresygdom og er rykket op i behandlingsalgoritmen«.

Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 10. nov 2018.

INTERESSEKONFLIKTER: SM har deltaget i advisory boards, undervist og modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk og Sanofi Aventis.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer