Skip to main content

Kateterablation eller medicinsk behandling til atrieflimren

Sammenlignet med medicinsk behandling fører ablation til bedre livskvalitet, men ændrer ikke langtidsprognosen.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. maj 2019
2 min.

Atrieflimren er den hyppigst forekommende kardiale arytmi med en prævalens på ca. 120.000 patienter i Danmark. Behandlingen er rettet mod at reducere symptomer og belastning af hjertet ved frekvens- eller rytmekontrol og nedsætte risikoen for perifere embolier og apopleksi. Nyt stort multinationalt studie (CABANA Trial) har sammenlignet medicinsk behandling med kateterablation i et åbent randomiseret design hos 2.204 symptomatiske patienter med atrieflimren og fulgt dem efterfølgende i fire år. Forfatterne finder, at der ikke er forskel mht. det primære sammensatte udfald, som var død, apopleksi, blødning eller hjertestop, men finder, at ablationsgruppen havde en moderat, men klinisk relevant bedre helbredsrelateret livskvalitet sammenlignet med dem, som blev medicinsk behandlet.

Overlæge Peter Karl Jacobsen, Hjertecentret, Rigshospitalet, kommenterer: ”Studiet er af god kvalitet og det hidtil største, vi kender. Det er udført på en blandet population af patienter med symptomatisk atrieflimren, som ligner danske patienter. Patienterne i CABANA-studiet havde relativt kort atrieflimrensygdomshistorie og moderat grad af komorbiditet. Kun 15% havde hjertesvigt, og resultaterne kan derfor næppe umiddelbart overføres til patienter med både atrieflimren og hjertesvigt. Studiet adresserer de to helt centrale kliniske problemstillinger. For det første, om atrieflimrenablation reducerer risikoen for hårde relevante endepunkter, herunder om proceduren er sikker. Dernæst om atrieflimrenablation forbedrer livskvaliteten i et relevant omfang. Studiet bekræfter, at ablation for atrieflimren en god behandling af symptomer, men at medicinsk behandling også er en god behandlingsstrategi til mange patienter. Der var ingen prognoseforbedrende effekt af ablation. I erfarne hænder er ablation en sikker behandling. I overensstemmelse med danske og europæiske guidelines er ablation fortsat forbeholdt en mindre gruppe patienter med atrieflimren, og patientselektionen er derfor central for et godt resultat. Beslutning om ablation er fortsat baseret på en grundig diskussion mellem patient og behandlerteam af symptombyrden og af fordelene og ulemperne ved de to strategier”.

Mark DB, Anstrom KJ, Sheng S et al. Effect of catheter ablation vs medical therapy on quality of life among patients with atrial fibrillation: The CABANA Randomized Clinical Trial. JAMA 15. mar 2019 (e-pub ahead of print).

Packer DL, Mark DB, Robb RA et al. Effect of catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy on mortality, stroke, bleeding, and cardiac arrest among patients with atrial fibrillation: The CABANA Randomized Clinical Trial. JAMA 15. mar 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.