Skip to main content

Kateterablation til patienter med atrieflimren og terminalt hjertesvigt

Kateterablation oven i medicinsk behandling forbedrede prognosen for patienter med atrieflimren og terminalt hjertesvigt.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. sep. 2023
2 min.

Tidligere studier har vist, at atrieflimrenablation forbedrer livskvaliteten hos patienterne, men at det er usikkert, om indgrebet forbedrer langtidsprognosen. Et nyt, randomiseret, åbent studie fra Tyskland undersøger effekten af atrieflimrenablation hos patienter med terminalt hjertesvigt, som er blevet henvist til evaluering med henblik på hjertetransplantation. Ca. 200 patienter blev randomiseret til +/- kateterablation oven i medicinsk behandling. I løbet af en opfølgningsperiode på 18 måneder var forekomsten af akut hjertetransplantation, død eller implantation af mekanisk cirkulationsstøtte (left ventricular assist device (LVAD)) signifikant lavere i ablationsgruppen (hazard ratio (HR) = 0,24 (95% konfidens-interval (KI): 0,11- 0,52)).

Professor Finn Gustafsson, Hjertecentret, Rigshospitalet, kommenterer: »Vi har generelt været pessimistiske med hensyn til, om patienter med svært hjertesvigt og atrieflimren ville have gavn af ablation, ikke mindst baseret på subgruppeanalyser fra det tidligere CASTLE-AF-studie. Den tyske gruppe viser nu i CASTLE-HTx-studiet en imponerende – næsten utrolig – effekt på hårde endepunkter. Det maner selvfølgelig til eftertanke og vil formentlig medføre en mere aggressiv strategi for at holde disse patienter i sinusrytme. Men der er bestemt en del svagheder ved studiet. Det åbne design, hvor en betydelig del af endepunkterne – listning til akut hjertetransplantation eller LVAD – er investigatordrevne, og en usædvanlig høj mortalitet efter LVAD eller hjertetransplantation: 31%, er oplagte problemer, især fordi mortalitet efter transplantation eller LVAD således primært afficerede kontrolgruppen. Endvidere havde mindst en tredjedel af patienterne slet ikke avanceret hjertesvigt, som det defineres i dag. Så det er et studie, der får os til overveje ablation af atrieflimren til en ny gruppe af patienter på et individualiseret niveau, men ikke et studie, som radikalt ændrer vores behandlingsalgoritmer«.

Interessekonflikter FG har fungeret som advisor for Abbott, Alnylam, Ionis, FineHeart, AdjuCor, Astra-Zeneca, Pfizer og Bayer og foredragsholder for Novartis.