Skip to main content

Kirurgers arbejdsbelastning er mindre ved robot- end laparoskopisk kirurgi

Dansk studie dokumenterer for første gang, at kirurgers fysiske arbejdsbelastning er mindre ved robot- end ved laparoskopisk kirurgi.

8. aug. 2018
2 min.

Et nyt dansk studie publiceret i Annals of Surgery har nu for første gang vist, at ergonomien er bedre for kirurgerne ved robotkirurgi end ved konventionel laparoskopi. Man lod 12 erfarne kirurger lave to elektive, standardiserede hysterektomier samme dag, hhv. laparoskopisk og robotassisteret. Kirurgerne blev monitoreret med elektromyografi fra flere muskelgrupper, ergonomisk observation og rating af den oplevede belastning før og efter. Man fandt, at robotkirurgi er signifikant mindre fysisk krævende og føles mindre udmattende. Arbejdsbelastningen ved begge typer kirurgi kan dog stadig forbedres ved mere systematisk at udnytte alle det avancerede udstyrs muligheder. Det viste sig f.eks., at ved robotkirurgi kører kirurgens stol baglæns, hvilket giver større belastning af lænderyggen. Problemet kan løses med en stol med faste ben – en meget lille investering i forhold til at købe og drive robotsystemet. Forfatterne konkluderer, at de store udgifter til robotsystemet i nogen grad opvejes af optimeret ergonomi og reduceret belastning for kirurgerne.

Professor, overlæge Ismail Gögenur, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, kommenterer: »Fundene er spændende og originale, da forfatterne adresserer kirurgers arbejdsbelastning, som er en afgørende og vigtig faktor ved robotkirurgi sammenlignet med konventionel laparoskopisk kirurgi. Med elektromyografi måles belastningen i forskellige muskelgrupper, og forskelle mellem de to operationsprocedurer identificeres. Forfatterne giver udførlige forslag til forbedring af ergonomien ved begge typer kirurgi, hvilket hjælper til øget fokus på arbejdsfysiologien og på sigt kan føre til mindre træthed og slid hos kirurger. Studiet kan af gode grunde ikke laves blindet, og kirurgens opfattelse af, hvad der er den bedste operationsmetode, vil potentielt kunne påvirke resultatet. Derfor er der fortsat behov for flere studier af kirurgers arbejdsbelastning ved hhv. robot- og laparoskopisk kirurgi for at konfirmere fundene i aktuelle studie. Studiet rejser en meget vigtig problemstilling, som det er vigtigt at få fokus på og meget mere viden om«.

Dalsgaard T, Jensen MD, Hartwell D et al. Robotic surgery is less physically demanding than laparoscopic surgery: paired cross sectional study. Ann Surg 19. jun 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.