Skip to main content

Kirurgisk håndtering af invasive kondylomer i anogenitalområdet

Cover
Billederne bringes med patientens tilladelse.

Cecilie Jansen1, Sakshi Andersen1, Mikkel Rosendahl2 & Alessandro Venzo1

20. maj 2024
2 min.

En 35-årig kvinde havde gennem ti år haft lokalt invasive kondylomer i anogenitalområdet, som tiltog i forbindelse med flere graviditeter (A). Patienten var i denne periode blevet grundigt udredt og undersøgt blandt andet for immunsupprimerende sygdom, dog uden fund af årsag. Kondylomerne var desuden forsøgt behandlet i privat dermatologisk regi uden respons, og grundet manglende effekt blev patienten til sidst henvist til kirurgisk vurdering. Der blev i en joint venture-operation mellem gynækologer og plastikkirurger foretaget komplet resektion af kondylomerne, der omkransede hele vulva og det perianale område. Clitoris og frenulum var akkurat frie. Defekten blev sutureret primært, og restdefekten blev dækket med et delhudstranplantat fra låret (B). Til den postoperative kontrol efter ca. 3 mdr. var der ingen tegn til kondylomer, og patienten havde haft succesfuldt coitus (C).

Kondylomer er en af de hyppigste, viralt overførte, seksuelle sygdomme og er overvejende en benign tilstand, der i > 90% af tilfældene skyldes de nononkogene, humant papillomvirus (HPV)-typer. Kondylomer kan være stigmatiserende samt socialt og fysisk invaliderende [1, 2].

I udvalgte tilfælde, hvor ætiologien er ukendt, kan kirurgisk håndtering være en god behandling til invasive kondylomer [3, 4].

Korrespondance Cecilie Jansen. E-mail: 07ceja@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 20. maj 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72029.

doi 10.61409/V72029

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Larsen HK, Kofoed K. Kondylomer er mere end en benign tilstand. Ugeskr Læger 2018;180:V0118003.
  2. Tracz ES, Søndergaard A. Kondylomer. Lægehåndbogen, 2022. www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/gynaekologi/tilstande-og-sygdomme/infektioner/kondylomer/.
  3. Mestrović T, Cavcić J, Martinac P et al. Reconstruction of skin defects after radical excision of anorectal giant condyloma acuminatum: 6 cases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2003;17(5):541-5. doi: 10.1046/j.1468-3083.2003.00812.x.
  4. Balik E, Eren T, Bugra D. A surgical approach to anogenital Buschke Loewenstein tumours (giant condyloma acuminata). Acta Chir Belg. 2009;109(5):612-6. doi: 10.1080/00015458.2009.11680497.