Content area

|
|

Klinisk brug af cerebral oximetri hos ekstremt tidligt fødte børn er gennemførligt

Forfatter(e)
Simon Hyttel-Sørensen1, Topun Austin2, Frank van Bel3, Manon Benders3, Olivier Claris4, Eugene M. Dempsey5, Monica Fumagalli6, Christian Gluud7, Cornelia Hagmann8, Lena Hellström-Westas9, Petra Lemmers3, Gunnar,Naulaers10, Wim van Oeveren11, Adelina Pellicer12, Gerhard Pichler13, Claudia Roll14, Lina Saem Støy7, Martin Wolf15 & Gorm Greisen1 1) Neonatalklinikken, Rigshospitalet 2) Department of Paediatrics, Rosie Maternity Hospital, Cambridge, UK 3) Department of Neonatology, Wilhelmina Children's Hospital, Utrecht, Holland 4) Depatment of Neonatology, Hospices Civils de Lyon, Lyon, Frankrig 5) Department of Neonatology, University College Cork, Cork, Irland 6) Department of Maternal and Pediatric Sciences, Università di Milano, Milan, Italien 7) Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet 8) Department of Maternal and Pediatric Sciences, University Hospital Zurich, Clinic of Neonatology, Zürich, Schweiz 9) Department of Neonatology, University Hospital Uppsala, Uppsala, Sverige 10) Department of Neonatology, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgien 11) Haemoscan B.V, Groningen, Holland 12) Department of Neonatology, La Paz University Hospital, Madrid, Spanien 13) Department of Paediatrics, Medical University of Graz, Graz, Østrig 14) Department of Neonatology and Paediatric Intensive Care, Vest Children's Hospital Datteln, Tyskland 15) Biomedical Optics Research Laboratory, University Hospital Zurich, Zürich, Schweiz

INTRODUKTION

Børn født mere end 12 uger før termin har 25% risiko for spastisk lammelse eller mental retardering. Safeguarding the Brains of our smallest Children' (SafeBoosC) har til formål at teste den potentielle nytte og eventuelle ulemper ved cerebral overvågning med nær infrarød spektroskopi (NIRS) hos børn, der er født mere end 12 uger før termin. Et fase II-studie skal teste hypotesen om, at byrden af hyper- og hyp-oksi målt som arealet uden for målintervallet kan reduceres med 50%. Børnene randomiseres til NIRS-overvågning inden for tre timer efter fødslen og til 72-timersalderen med tilhørende behandlingsvejledning eller standardbehandling med blindet NIRS-overvågning. Det aktuelle studie er en pilot til den eksperimentelle arm af et planlagt fase II-forsøg.

MATERIALE OG METODER

Dette var et observationsstudie med ti børn, der var født mere end 12 uger før termin. NIRS måler det regionale vævs iltmætning (rStO2 ), hvilket er korreleret til den venøse iltmætning og således er et mål for balancen mellem ilttilbud og iltforbrug. Målintervallet for rStO2 i de tre første døgn af børnenes liv er bestemt til 55-85%. En specifik behandlingsvejledning er rettet mod at øge eller reducere hjernens gennemblødning og/eller øge blodets iltindhold. For at undersøge implementeringen af NIRS-overvågningen og behandlingsvejledningen registreres interventioner, hvis rStO2 uden for målintervallet er udløsende årsag.

RESULTATER

Mediangestationsalderen var 26 uger + 3 dage. Medianstarttidspunktet var 133 minutter efter fødslen og medianmonitoreringstiden var 69,7 timer. Middel rStO2 var 64,2 ± 4,5%. Medianbyrden af hyper- og hypoksi var 30,3%-timer (2,8-112,3%-timer ). Det kliniske personale responderede på en rStO2 -værdi uden for målintervallet 29 gange mod 83 perioder, hvor rStO2 var under 55% i mere end ti minutter i træk, og fire perioder, hvor rStO2 var over 85% i mere end ti minutter. Disse hypoksiske perioder repræsenterede 72% af den samlede hypoksibyrde. Af de 29 interventioner var 18 justering af FiO2 . I alt 13 gange resulterede det i en SpO2 uden for målintervallet 85-92%. Dopamin blev startet fem gange med insignifikant effekt på rStO2 (p = 0,1).

Fem af de ti børn døde, heraf tre af nekrotiserende enterokolitis, hvilket er hyppigere end forventet ud fra den afdelingsspecifikke incidens for denne population. Der fandtes ingen sammenhæng med den eksperimentelle behandling.

To børn fik andengradsbrandsår af NIRS-overvågningen. Bivirkningerne kan blive en metodologisk problemstilling, da kontrolgruppen er lige så udsat, hvilket kan resultere i et større frafald.

KONKLUSION

Etablering af cerebral NIRS-overvågning inden for tre timer efter fødslen af børn født mere end 12 uger før termin viste sig at være mulig, men lange perioder med rStO2 -værdier uden for målintervallet forblev ubehandlede, hvilket indikerer suboptimal implementering af behandlingsvejledningen. Ydermere resulterede den hyppigt anvendte justering af FiO2 i SpO2 over målintervallet, mens interventioner, der kunne øge hjernegennemblødning, var sjældent brugte, hvilket giver grobund for at overveje behandlingsvejledningens ordlyd.

DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2013;60(1):A4533.

Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(5):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar