Skip to main content

Klinisk forløb af meget svær COVID-19 i Danmark

Højere end ventet overlevelse på danske intensivafdelinger blandt patienter med meget svær COVID-19.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

29. sep. 2020
2 min.

Nyt landsdækkende studie med deltagelse af samtlige danske 29 intensivafdelinger beskriver forløbet hos de 323 patienter, som i perioden fra den 10. marts til den 19. maj 2020 blev indlagt med svær COVID-19 på en intensivafdeling. Populationens medianalder var 68 år, og 74% af patienterne var mænd. Kun 29% af patienterne havde ikke kroniske sygdomme. I alt 82% fik invasiv ventilation, 83% inotropi i form af vasopressorer, 26% renal erstatningsterapi og 8% ECMO. Efter en medianfollowup på 79 dage, var 37% af patienterne døde, mens 4% fortsat var indlagt. Medianindlæggelseslængden hos de patienter, som blev udskrevet i live, var 23 dage. Prædiktorer for høj mortalitet omfattede høj alder, mandligt køn, kronisk lungesygdom, kræftsygdom og antallet af komorbiditeter.

Overlæge Gitte Kronborg, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det er flot, at de danske læger fra intensivafdelingerne har publiceret en beskrivelse af alle landets patienter med COVID-19 og behovet for intensiv terapi, praktisk talt frem til nu. Mortaliteten er betydelig lavere end rapporteret fra New York og Brasilien, hvor den på en tilsvarende population, endog lidt yngre, er opgjort til henholdsvis 78% og 56-62%. Med et øget antal yngre COVID-19-smittede på nuværende tidspunkt er andelen af patienter med behov for hospitalsindlæggelse, herunder indlæggelse på intensivafdeling, lavere end i foråret. Behandlingstilbuddet er bedre, og personalet er mere rutineret i håndteringen af patienterne. Hvor stort et antal COVID-19-patienter, der fremover vil få behov for intensiv terapi vil vise sig. Studiet af Haase et al viser, at de er i gode hænder i Danmark”.

Haase N, Plovsing R, Christensen S et al. Characteristics, interventions and longer-term outcomes of COVID-19 ICU patients in Denmark – a nationwide, observational study. Acta Anaesthesiol Scand 15. sep 2020 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen