Skip to main content

Klinisk neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom, 3. udgave

14. maj 2018
02 min

3. udgave af Klinisk neuropsykiatri fremstår med sine glittede sider og mange farvestrålende figurer som indbydende læsning. Redaktørerne Raben Rosenberg og Poul Videbech har selv forfattet eller medforfattet et imponerende antal af de i alt 26 kapitler. Bogen spænder bredt fra forsøg på afgrænsning af emnefeltet, neuropsykiatri, over en gennemgang af centralnervesystemets anatomi, stressbegrebet, psykiatrisk genetik samt psykiatri i en evolutionsteoretisk forståelsesramme til tværgående kapitler om udredning og behandling. Bogens hovedpart er dedikeret en opdateret gennemgang af de store psykiatriske diagnostiske hovedgrupper med det absolutte fokus lagt på biologiske forskningsresultater. De fleste af kapitlerne er skrevet i en diskuterende stil og indeholder flere spørgsmål end svar, hvorfor man som læser går forgæves, hvis man forventer en direkte anbefaling af, hvordan den efterhånden store akkumulerede viden om neurobiologiske forhold ved psykiske lidelser bør afspejles i den kliniske hverdag.

I forhold til 2. udgave er inkluderet tre helt nye kapitler. Kapitlet om klinisk psykometri giver en glimrende introduktion til historien bag og validiteten af de aktuelt mest brugte ratingscales i klinikken. Det nye kapitel om søvn giver en teknisk grundig gennemgang af døgnrytmeregulation og forstyrrelser heraf ved psykiske lidelser med hovedvægt på depression. Kapitlet om bipolar affektiv sindslidelse præsenterer biologisk viden på området med fokus på aktuel forskning inden for biomarkører.

Trods den diskuterende karakter af mange af kapitlerne synes det også at være et formål, at bogen skal være direkte klinisk anvendelig. Således er de diagnosespecifikke kapitler ledsaget af kliniske vignetter, der giver en god variation fra teksten og på opbyggelig vis illustrerer det kliniske indhold.

Bogens væsentligste styrke er en solid indføring i neurobiologisk viden om ætiologi, patogenese og behandling af psykiske lidelser. En udbygget viden om disse forhold vil komme alle behandlere i psykiatrien til gavn, om end bogen forudsætter et sådant baggrundskendskab til klinik og patofysiologi, at bogen formentlig vil finde størst anvendelse blandt læger og psykologer.

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og kan varmt anbefales til nærmere fordybelse i de psykiske lidelsers natur. I de fleste kapitler lykkes den svære kunst at formidle struktur og overblik samtidig med at præsentere en nuanceret diskussion og fortolkning af den foreliggende viden. À

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen