Skip to main content

Knee disorders due to kneeling work demands

Læge Søren Rytter: Forf.s adresse: Soldalen 77, DK-7480 Vildbjerg. E-mail: marie-soren@mail.dk Forsvaret finder sted den 10. oktober 2008, kl. 14.00, lokale 22, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, Viborg. Bedømmere: Kjeld Søballe, Jane Frølund Thomsen og Kjell Jonsson, Sverige. Vejledere: Jens Peter Bonde, Lilli Kirkeskov og Niels Egund.

3. okt. 2008
2 min.
DCF 1.0
DCF 1.0

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Skive, og Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Formålet var at undersøge sammenhængen mellem arbejdsrelaterede knæbelastninger og udviklingen af knæsygdomme blandt gulvlæggere og en referencegruppe af grafikere, der ikke havde arbejdsrelaterede knæeksponeringer.

Knægener er et udbredt problem i den generelle befolkning og er en af de hyppigste årsager til erhvervsudygtighed blandt ansatte i bygge- og anlægsbranchen. Det er således påvist, at gulvlæggere, der er specielt udsatte i forhold til længerevarende og gentagne belastninger i knæliggende arbejdsstillinger, har en øget risiko for længerevarende sygemeldinger og tidligt ophør i deres fag. Sammenhængen mellem erhvervsbetingede knæbelastninger og risikoen for udvikling af knæsygdomme har dog været sparsomt belyst, og risikoen ved knæliggende arbejde er stadig uklar.

Undersøgelsens resultater er baseret på spørgeskemaoplysninger, kliniske knæ- og ultralydundersøgelser, røntgenoptagelser af knæ og hofter, magnetisk resonans-skanning af knæene og eksponeringsundersøgelser i form af videooptagelser og måling af eksterne trykforhold på knæene ved hjælp af Computer DynoGraphy.

Sammenfattende viste resultaterne, at gulvlæggerne bruger cirka halvdelen af deres daglige arbejdstid i knæliggende arbejdsstillinger, og at visse arbejdsprocesser er forbundet med ekstra høje trykforhold på knæene. Sammenlignet med grafikerne havde gulvlæggerne en signifikant højere prævalens af degenerative ledforandringer i form af menisklæsioner og tibiofemoral, men ikke patellofemoral slidgigt.

Resultaterne støtter formodningen om en sammenhæng mellem arbejdsrelaterede knæbelastninger og udviklingen af knæsygdomme illustreret ved den store andel af knæbelastende eksponeringer og knæmorbiditet blandt gulvlæggere. En reduktion af visse knæliggende arbejdsstillinger og den daglige eksponeringsmængde synes derfor at være vigtig i forhold til forebyggelse af arbejdsrelaterede knæsygdomme.