Skip to main content

Koloskopi til screening for kolorektalancer

Tiårsopfølgning af et screeningsprogram med koloskopi viser en lavere risiko for at udvikle kolorektalcancer i den screenede gruppe.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. dec. 2022
02 min

Selvom koloskopiscreeningsprogrammer med henblik på tidlig diagnostik af forstadier til kolorektalcancer (CRC) er indført i en del lande, er effekten af dem ikke veldokumenteret. I en ny artikel rapporteres data fra NordICC trial, hvor næsten 85.000 raske personer i alderen 55-64 år fra Polen, Norge og Sverige blev randomiseret til enten at modtage en invitation til koloskopi eller til en kontrolgruppe, som ikke fik noget tilbud. I den inviterede gruppe tog 42% af deltagerne mod tilbuddet. Forfatterne rapporterer, at i løbet af den tiårige opfølgningsperiode udviklede 0,98% af deltagerne i den inviterede gruppe CRC mod 1,20% i kontrolgruppen, hvilket svarer til en risikoreduktion på 18%. Det svarer til, at man skal invitere 455 personer til koloskopi for at forebygge et tilfælde af CRC. Der var også færre dødsfald af tarmkræft i den inviterede gruppe end i kontrolgruppen, men forskellen var ikke signifikant. Der forekom ingen perforationer i forbindelse med koloskopierne, men 15 deltagere udviklede en større blødning i forbindelse med resektion af forstadier.

Overlæge Morten Rasmussen, Chef For Tarmkræftscreeningen i Region Hovedstaden, kommenterer: »Da man i 2014 opstartede det danske CRC-screeningsprogram, valgte man at tilbyde en afføringstest hvert andet år, og viste den spor af blod i afføringen, fik man efterfølgende tilbudt en koloskopi. Evidensen bag dette valg var fire randomiserede undersøgelser, der i en metaanalyse påviste 15% reduktion af CRC-dødeligheden. En deltagelse på 42% i NordICC trial syntes lav sammenlignet med en deltagelse i det danske CRC-screeningsprogram på 61%, og det virker derfor ikke attraktivt at ændre det danske CRC-screeningsprogram til et koloskopiscreeningsprogram. I NordICC trial fjernede man forstadier hos 31% af de koloskoperede, mens man i det danske screeningsprogram blandt de 5%, hvor man fandt blod i afføringen og efterfølgende tilbød en koloskopi, fjernede forstadier hos 56%. Sammenfattende ser det derfor ud til, at vi i Danmark har valgt en mere skånsom screeningsmetode, der formodentlig også vil forebygge CRC over en årrække«.

Bretthauer M, Løberg M, Wieszczy P et al. Effect of colonoscopy screening on risks of colorectal cancer and related death. N Engl J Med. 2022;387(17):1547-1556.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen