Skip to main content

Kombination af enzalutamid og androgen antideprivationsbehandling til patienter med ikkemetastaserende højrisikoprostatacancer

Androgenreceptorsignalhæmmeren enzalutamid forlænger den metastasefrie overlevelse hos patienter med hurtigt stigende PSA efter den initiale operation.

Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. nov. 2023
2 min.

Patienter med prostatacancer, som oplever hurtig stigning i prostataspecifik antigen (PSA) efter den initiale behandling (prostatektomi med eller uden radioterapi), har høj risiko for sygdomsprogression. Et nyt studie undersøger, om behandling med enzalutamid alene eller i kombination med androgen deprivationsbehandling (ADT) kan forhale progression af sygdommen sammenlignet med androgen deprivationsbehandling alene. Studiet inkluderede 1.068 patienter med en PSA-fordoblingstid på under ni måneder, som blev randomiseret til de tre behandlingsarme. Forfatterne rapporterer, at den metastasefrie overlevelse efter fem år var 87% i gruppen, som fik enzalutamid i kombination med androgen deprivationsbehandling, 80% i gruppen, som fik enzalutamid alene, og 71% i gruppen, som fik androgen deprivationsbehandling alene.

Professor, overlæge Gedske Daugaard, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »EMBARK-studiet retter sig mod en patientgruppe, hvor der ikke tidligere har været veldokumenterede behandlingstilbud. De har øget risiko for at udvikle fjernmetastaser og dø af prostatakræft, især når PSA-fordoblingstiden er mindre end tre måneder. I en dansk kontekst drejer det sig måske om 100 til 150 patienter om året. I det aktuelle studie stoppede behandlingen i uge 37, hvis PSA-niveauet var mindre end 0,2 ng pr. milliliter, og blev genoptaget, når PSA-niveauet var mindst 5,0 ng pr. milliliter. Studiet viste en signifikant nedsat risiko for metastaser eller død på henholdsvis 58% og 37% i kombinationsgruppen og monoterapiarmen i forhold til ADT alene-gruppen. Den estimerede procentdel af patienter, der var fri for antineoplastisk behandling efter fem år, var 83% i kombinationsgruppen, 62% i ADT alene-gruppen og 76% i monoterapigruppen. Data fra studiet viste også, at patienterne generelt bevarede en høj livskvalitet, idet tid til klinisk betydende forringelse af almentilstand var 66 mdr. med ADT alene, 80 mdr. i kombinationsarmen og 61 mdr. med monoterapi. Kombinationen af ADT og enzalutamid bør klart være et behandlingstilbud til den lille gruppe danske patienter, som opfylder indgangskriterierne i EMBARK-studiet«.

Interessekonflikter GD angiver deltagelse i advisory boards for MSD, Accord, Pfizer, Novartis/AAA, Bayer og Janssen .