Skip to main content

Kombinationsimmunterapi til avanceret aggressiv nyrecancer

Femårsopfølgning af patienter med den aggressive sarkomatoide clear celle renalcellekarcinom viser bedre effekt af kombinationen af to checkpointhæmmere nivolumab og ipilimumab end af monoterapi med tyrosinkinasehæmmeren sunitinib.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

2. apr. 2023
2 min.

Et nyt randomiseret studie opgør femårsoverlevelsen hos patienter med den aggressive undertype af nyrekræft: sarkomatoid uddifferentiering. I artiklen sammenlignes overlevelsen og den progressionsfrie overlevelse hos 74 patienter med metastatisk nyrekræft med sarkomatoid uddifferentiering, som fik dobbelt immunterapi med ipilimumab + nivolumab (IPI-NIVO), med 65 patienter, som fik tyrosinkinasehæmmeren sunitinib (SUN). Forfatterne rapporterer et markant bedre respons, længere progressionsfri overlevelse og markant forbedret overlevelse på behandling med dobbelt immunterapi. Medianoverlevelsen i IPI-NIVO-gruppen var 48,6 mdr. versus 14,2 mdr. i SUN-gruppen.

Afdelingslæge Niels Fristrup, Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Baggrunden for denne artikel er det veludførte fase 3-landmarkstudie CheckMate 214. I studiet undersøgte man, om behandling med dobbelt immunterapi var sunitinib overlegent. Dette har ført til en ændring af behandlingen af metastatisk nyrekræft i Danmark, så patienter i intermediær og dårlig prognosegruppe tilbydes dobbelt immunterapi. Disse to grupper omfatter ca 75% af alle patienter. I den nye publikation har man opgjort patienter med sarkomatoid uddifferentiering (16,5% af patienterne i studiet). Denne undergruppe har tidligere været meget svær at behandle, men studiet her viser, at netop disse patienter har stor gavn af dobbelt immunterapi frem for sunitinib. Det er imponerende, at 23% af patienterne i IPI-NIVO-gruppen oplever komplet respons, hvor al sygdom forsvinder. Desuden oplever en stor andel af patienterne langvarig respons, hvilket medfører at femårsoverlevelsen er helt oppe på 47%, mod 21% ved behandling med sunitinib. Studiet bekræfter, at patienter med sarkomatoid uddifferentiering bør behandles med dobbelt immunterapi. Dog besvarer artiklen ikke, hvorvidt vi bør behandle patienter med sarkomatoid uddifferentiering i god prognosegruppe med dobbelt immunterapi frem for sunitinib«.

INTERESSEKONFLIKTER: NF har deltaget i scientific committe for IPSEN, modtaget fondsmidler fra Novartis, og undervist for AstraZeneca, IPSEN, og MSD.