Skip to main content

Komplet agenesi af dorsale pancreas – differentialdiagnose til mavesmerter og årsag til diabetes mellitus

Patrycja Milewska, Gangadhar Valavala, Karol Milewski & Nicolaj Lyhne Christensen

Se flere detaljer

26. aug. 2019
2 min

En 19-årig kvinde med diabetes type 1 blev indlagt med længerevarende mavesmerter med måltidsrelateret og turevis forværring. Objektivt fandtes god almentilstand uden febrilia og direkte ømhed under højre kurvatur med mistanke om galdesten.

En abdominal ultralydskanning viste normale forhold af lever og galdeblære uden synlige konkrementer med insufficient indblik til pancreas. En efterfølgende MR-kolangiopankreatikografi afkræftede, at der var sten i de ekstrahepatiske galdeveje (B), men der var komplet agenesi af dorsale pancreas (A) (ADP).

Smerterne remitterede under observation, og patienten blev udskrevet i velbefindende. I et ambulant udredningsforløb foretog man gastroskopi, koloskopi og leverbiopsi (pga. forhøjede lever-galde-tal), uden at der fremkom nogen forklaring på symptomerne. ADP blev tolket som et incidentialt fund.

Under 100 tilfælde af ADP er rapporteret siden 1911 – ved symptomgivende tilstand ses i 93% af tilfældene epigastrielle, måltidsrelaterede smerter [1]. 50% af patienterne har diabetes mellitus [2].

Hos denne patient kunne ADP forklare forekomsten af diabetes mellitus og mavesmerter uden anden påviselig årsag. Behandlingen er symptomatisk.

Korrespondance: Patrycja Milewska. E-mail: Patrycja.Agnieszka.Milewska@rsyd.dk

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 26. august 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Mohapatra M, Mishra S, Dalai PC et al. Imaging findings in agenesis of the dorsal pancreas. JOP 2012;10:108-14.

  2. Schnedl WJ, Piswanger-Soelkner C, Wallner SJ et al. Agenesis of the dorsal pancreas. World J Gastroenterol 2009;15:376-7.