Content area

|
|

Komplet revaskularisering hos patienter med flerkarsygdom og ST-elevations-akut myokardieinfarkt

Blandt patienter med akut stor blodprop i hjertet medførte revaskularisering af alle betydende koronarstenoser bedre resultat end revaskularisering af den infarktgivende stenose.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Den akutte behandling af patienter med en akut ST-elevationsinfarkt (STEMI) omfatter primær perkutan koronarintervention (PCI), hvor man fjerner blodproppen for at normalisere blodforsyningen og implanterer en stent for at reducere risikoen for restenose. Det er omdiskuteret, om såkaldt komplet, dvs. PCI på andre betydende koronarstenoser hos patienter med flerkarsygdom, forbedrer den kliniske prognose med hensyn til overlevelse og risiko for reinfarkt. I et nyt, stort, randomiseret, internationalt multicenterstudie, som inkluderede over 4.000 patienter med STEMI, sammenlignede man prognosen hos dem, som fik foretaget PCI på den koronarlæsion, som førte til infarkt, med dem, som også fik PCI på andre koronarkar, hvor man påviste betydende stenoser. I løbet af den ca. tre år lange opfølgningsperiode førte fuld revaskularisering til signifikant lavere risiko for død som følge af kardiovaskulær sygdom eller et nyt myokardieinfarkt (26% reduktion).

Professorer Lars Køber og Thomas Engstrøm, Hjerteafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »Da tilstedeværelsen af andre koronarstenoser alene opdages på grund af behovet for akut STEMI-behandling, har vi tidligere været i tvivl om, hvorvidt disse læsioner skulle behandles. Herunder har mange ment, at den moderne meget effektive medicinske sekundærproylakse var tilstrækkelig. En række tidligere udførte mellemstore studier tyder på, at komplet revaskularisering var gavnlig, men disse resultater har alle i et vist omfang været båret af behovet for senere revaskularisering af ubesørgede stenoser. Dette studie er veldimensioneret og velgennemført og svarer konklusivt, at revaskularisering af tætte stenoser forebygger et kombineret hårdt endepunkt bestående af død og myokardieinfarkt. Studiet viste ligeledes, at effekten var bevaret, selvom man valgte at foretage den supplerende revaskularisering elektivt inden for 45 dage efter PCI for STEMI«.

Mehta SR, Wood DA, Storey RF et al. Complete revascularisation with multivessel PCI for myocardial infarction. N Engl J Med 2019;381:705-15.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Patricia Duch | 18/11
1 Kommentar
af Pål Ledaal | 18/11
3 kommentarer
af Hanne Pedersen | 17/11
1 Kommentar
af Mads Aage Toft Kristensen | 16/11
1 Kommentar
af Ketil Bjerregård | 15/11
1 Kommentar
af Jens Lund Ahrenkiel | 15/11
1 Kommentar
af Nicolaj Markus Stilling | 15/11
2 kommentarer