Skip to main content

Komplikationer til lungemodnende steroid ved præmatur fødsel

Stort registerstudie finder øget risiko for infektioner i løbet af det første leveår hos børn, hvis mødre har fået lungemodnende steroidbehandling.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

19. sep. 2023
2 min.

Ved truende for tidlig fødsel inden den 34. gestationsuge (GA) gives betamethason for at nedsætte risikoen for respiratoriske komplikationer hos den nyfødte. Et nyt registerstudie fra Taiwan, som inkluderer over 45.000 børn, som fik prænatal steroid, undersøger forekomst af infektiøse komplikationer i løbet af det første leveår. Forfatterne konkluderer, at sammenlignet med børn, som ikke var udsat for prænatal steroid, er behandlingen associeret med en ca. 30% højere risiko for alvorlig infektion og 70% højere risiko for sepsis. 

Professor Lone Graff Stensballe, Rigshospitalet og Københavns Universitet, kommenterer: »Prænatal behandling af gravide med betamethason (Celeston) vides at nedsætte risikoen for død og respiratoriske komplikationer hos præmature spædbørn med GA under 34 uger. Brug af prænatal steroid er i fremgang internationalt, hvilket øger behov for fokus på eventuelle afledte negative effekter. Der er betydelige videnskabelige udeståender vedrørende vigtige spørgsmål om bedste formulering, korrekt dosis, oral versus i.v.-administration samt optimering af administrationstidspunkt i forhold til fødselstidspunktet (som jo typisk er ukendt). Nærværende velgennemførte store observationelle studie finder i grundigt justerede analyser øget risiko for alvorlig infektion hos spædbørn eksponeret for prænatal steroid, med højere risikoestimater hos spædbørn født til tiden. Selvom man naturligvis ikke kan udelukke residual confounding, peger resultaterne af dette og andre lignende nyere studier på, at tilgangen til brug af prænatal steroid bør være konservativ og reserveret gravide med den højeste risiko for tidlig fødsel. Der er desuden brug for randomiserede klinisk kontrollerede forsøg til test af optimal formulering, dosis, oral versus i.v.-administration og administrationstidspunkt inklusive langtidsopfølgning af de nyfødte«.