Skip to main content

Konservativ behandling af akillesseneruptur

Bandagering med tidlig vægtbelastning ser ud til at være lige så effektiv som traditionel immobilisering med støvlegips.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. mar. 2020
2 min

Den traditionelle konservative behandling af akillesseneruptur omfatter støvlegips fra tæer til knæled med anklen i spidsfod i fire uger, efterfulgt af gips med gængesål og ankel i hvilestilling i fire uger. I dette regime tillades forsigtig vægtbelastning med krykker fra fjerde uge. I et nyt engelsk studie sammenligner man denne behandlingsstrategi med et nyere bandageringsregime, som tillader tidligere vægtbelastning med gradvist øget bevægelighed i en specialstøvle, hvor der også er en samlet bandageringstid på otte uger. I alt 540 deltagere med en gennemsnitsalder på 49 år, hvoraf 79% var mænd, blev i et åbent design randomiseret til de to behandlingsregimer. Det primære udfald var symptomer ni måneder efter interventionen bedømt af patienten ved et valideret spørgeskema (Achilles tendon rupture score (ATRS)), hvor man fokuserer på funktion og smerter i ankelleddet. Studiet viste, at de to behandlinger var lige effektive, hvad angår symptomatologi og risiko for reruptur, som lå på 5-6%.

Klinisk Lektor Kristoffer W. Barfod, Artroskopisk Center, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Dette randomiserede, kontrollerede studie (RCT) udmærker sig ved at være endnu et i en lang række af studier, hvor man ikke har kunnet påvise forskel mellem behandlingsregimer for akut akillesseneruptur. Det har til dato ikke været muligt at finde et klart signal for, at en behandling er andre behandlinger overlegen. Enten er det sådan, at akillessenen heler, uafhængigt af hvad vi som behandlere udsætter den for, eller også er studiedesign og/eller de outcomes, som der fokuseres på, ikke i stand til at fange faktiske forskelle i resultatet af forskellige behandlingsregimer. I det nye studie undersøger man patientrapporterede scorer og risiko for reruptur, men siger ikke noget om senens længde og funktion, hvilket af mange anses for at være nøglen til et forbedret resultat. Det er et NIH-støttet pragmatisk RCT, der involverer 39 forskellige hospitaler, hvor hvert hospital inden for brede rammer har fortsat deres sædvanlige gips- og støvlebehandlinger. Det øger studiets generaliserbarhed i det engelske sundhedsvæsen, men medfører risiko for bias og forplumring af resultaterne. Studiet gør næppe den store forskel i det danske sundhedsvæsen, hvor gipsbehandling i otte uger ikke har været anvendt i de seneste ti år«.

Costa ML, Achten J, Marian IR et al. Plaster cast versus functional brace for non-surgical treatment of Achilles tendon rupture (UKSTAR): a multicenter randomised controlled trial and economic evaluation. Lancet 2020;395:441-8.

Interessekonflikter: KB har modtaget forskningsmidler og fungeret som konsulent for DJO, som er fabrikant af orthoser til brug ved behandling af akut akillesseneruptur.