Skip to main content

Konservativ behandling af læbelæsioner med substanstab

cover

Sakshi Andersen1, Ida Felbo Pold2 & Michael Prangsgaard Møller2

3. jul. 2023
2 min.

En 11-årig dreng pådrog sig efter et hundebid en overlæbedefekt på 15 × 15 mm med substanstab primært i det læberøde strækkende sig over læbekanten involverende huden i philtrum. Læsionen kunne ikke sutureres direkte uden at torkvere philtrum, og derfor valgte man at lade defekten hele konservativt med klinisk kontrol efter fem dage og seks måneder. Det kosmetiske resultat var tilfredsstillende (kronologisk A-C).

En 15-årig dreng pådrog sig efter et hundebid en overlæbedefekt involverende størstedelen af det læberøde på højre side af overlæben, læbekanten samt huden herover med substanstab. Læbekanten blev genskabt ved direkte suturering, hvorefter der resterede en defekt på 15 × 15 mm med substanstab. Direkte suturering af området med substanstab ville medføre uhensigtsmæssigt træk i philtrum, hvorfor man lod det hele konservativt med klinisk kontrol og suturfjernelse efter ti dage. Det kosmetiske og resultat efter et år var tilfredsstillende (kronologisk D-F).

Ved traumatiske læbelæsioner med substanstab kan direkte suturering medføre uhensigtsmæssige træk på de æstetiske subunits med et dårligt kosmetisk resultat til følge, hvorfor der i udvalgte tilfælde kan vælges konservativ behandling [1].

Korrespondance Sakshi Andersen. E-mail: saks88@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 3. juli 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71186

Referencer

  1. Rhee ST, Colville C, Buchman SR. Conservative management of large avulsions of the lip and local landmarks. Pediatric Emergency Care. 2004;20(1):40-2. doi: 10.1097/01.pec.0000106243.72265.f6.