Content area

|
|

Kort prednisolonkur til håndartrose

10 mg prednisolon i seks uger kunne reducere symptomer ved smertefuld håndartrose.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Selv om fingerforandringer ved håndartrose initialt ofte er asymptomatiske oplever en del patienter i perioder smerter, ledhævelse, ømhed samt stivhed, og på længere sigt kan sygdommen føre til ledinstabilitet og fejlstilling. I et nyt placebokontrolleret hollandsk studie undersøgte man effekten af en seksugerskur med 10 mg prednisolon dagligt hos 92 patienter, der havde håndartrose og oplevede, at symptomerne blussede op efter ophør med NSAID-præparater. De patienter, som fik prednisolon, rapporterede efter seks uger færre smerter, og ved UL-undersøgelse af de afficerede led kunne man observere en mindre fortykkelse af synovialis. Der var ikke var forskelle i bivirkningerne mellem prednisolon og placebo i løbet af behandlingsperioden.

Professor Henning Bliddal, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital kommenterer: »Inflammation er påvist som en væsentlig kilde til smerterne ved artrose, mens det er svært at afgøre, hvornår en opblussen gør antiinflammatorisk behandling relevant. I dette arbejde måtte man i løbet af studiet afvige fra kriteriet med opblussen for at få deltagere nok. Derimod havde deltagerne ret ondt (over VAS 40/100 mm) og tegn på inflammation på Doppler-UL-skanning med signal fra led. Den moderate prednisolondosis virkede på både klinik og billeder. Kurens korte varighed skulle forebygge betydende bivirkninger, men interventionens effekt aftog desværre allerede under aftrapning til først 5 mg siden 2,5 mg, og efter yderligere seks uger var patienterne og deres fingre lige vidt. Andre antiinflammatoriske midler søges, og i den relevante aldersgruppe er langtidsbehandling med NSAID lidet attraktivt, og andre former for antiinflammatorisk behandling har indtil nu ikke kunnet demonstrere effekt, bl.a. er biologisk medicin mod interleukin-1 blevet testet negativt ved artrose i både fingre og knæ. Paracetamol er på linje med placebo, og vi mangler med andre ord stadig et relevant tilbud til den inflammatorisk prægede håndartrose«.

Kroon FPB, Kortekaas MC, Boonen A et al. Results of a 6-week treatment with 10 mg prednisolone in patients with hand osteoarthritis (HOPE): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 11. nov 2019 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer