Content area

|
|

Kortere antibiotisk behandling for stabil, ukompliceret lungebetændelse

Tre døgns behandling var ikke dårligere end otte døgns behandling.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk

Dinh et al undersøgte i et dobbeltblindet, placebokontrolleret randomiseret studie, om antibiotikabehandling i tre døgn var noninferiørt til behandling i otte døgn for patienter som var stabile på dag 3. Noninferioritetsmarginen var 10%. Patienterne havde moderat til svær pneumoni baseret på anerkendte kriterier. Stabilitet var defineret som temperatur < 37,8 °C, puls < 100 slag/min, iltmætning > 90%, systolisk blodtryk > 90 mmHg og normal mental status. Alle blev behandlet med amoxicillin og clavulansyre. Det primære endepunkt var helbredelse på dag 15, som var opfyldt ved temperatur < 37,8 °C og forbedring eller ophør af luftvejssymptomer uden yderligere antibiotisk behandling. På dag 3 blev 310 patienter randomiseret til at modtage enten placebo eller yderligere fem døgns behandling med amoxicillin/clavulansyre. Efter 15 dage, var 77% i placebogruppen og 68% i antibiotikagruppen helbredt i intention to treat-analysen (forskel 9,42%, 95% konfidens-interval -0,38-20,04). Resultaterne var tilsvarende for per-protocol-analysen, ligesom fundene var konsistente hos ældre og hos personer med sværere tilfælde af pneumoni. Antallet af bivirkninger var større i interventionsgruppen (19%) end i placebogruppen (11%). Efter 30 dage var der tre dødsfald i placebogruppen og to i interventionsgruppen.

Professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: »Der er fortsat behov for at nedbringe unødig brug af antibiotika, og pneumoni er en meget stor diagnosegruppe. I det franske studie inkluderede man patienter, der ligner patienterne i hverdagen på danske sygehuse, men kun ca. halvdelen af alle indlagte egnede sig til studiet. Ofte har man i udenlandske studier af pneumoni anvendt makrolid, quinolon eller cephalosporin, som vanskeligt kan overføres til danske forhold. I dette studie anvendes amoxicillin/clavulansyre, hvilket er positivt og tættere på dansk tradition. Det er et vigtigt fund, at tre dage er ligeværdigt med otte dage i varighed af behandling, hvilket støtter afkortning af antibiotikabehandling hos stabile patienter. Lignende konklusion kan gælde patienter, der behandles i almen praksis, mens resultaterne ikke kan overføres til patienter med alvorlig pneumoni (CURB-65 ≥ 3), idet dødelighed på dag 28 i studiet var meget lav (1-2%). I vejledning fra Medicinrådet angående pneumoni (CURB-65 score 0-2) anbefales fem dage, og på baggrund af det franske studie synes der absolut ikke at være behov for længere behandlingstid end anbefalet. Alle medicinske afdelinger opfordres til kvalitetssikring på området«.

Dinh A, Ropers J, Duran C et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2021;397:1195-203.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar