Content area

|
|

Kortere, men lige så effektiv kur mod streptokokfaryngotonsillitis

Et randomiseret studie i svenske almenpraksis viser at V penicillin 800 mg fire gange dagligt i fem dage er lige så effektiv som 1.000 mg tre gange dagligt i ti dage.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Den væsentligste årsag til bakteriel faryngotonsillitis er gruppe A-streptokokker. I Danmark anbefaler man V penicillin 660 mg (1 mio. IE) x 3 i syv dage, men man har kun i få studier sammenlignet effekten af forskellige behandlingsvarigheder og dosisregimer. I et nyt svensk studie foretaget i 17 primære sundhedscentre har man sammenlignet en femdages med en tidages penicillinkur hos 433 patienter med streptokokfaryngotonsillitis. Patienterne opfyldte mindst tre af fire kriterier: feber ≥ 38,5 ◦C, ømme halsglandler, belægninger på tonsillerne og fravær af hoste. Desuden skulle der foreligge en positiv halspodning (Strep. A). Der var ingen signifikant forskel mellem klinisk helbredelse (90% for femdagesregime versus 93% for tidagesregime), men patienter i femdagesbehandling havde hurtigere symptomlindring og færre antibiotikarelaterede bivirkninger.

Professor Lars Bjerrum og post doc Carl Llor, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet, kommenterer: »Undersøgelsen er velgennemført, og selvom forsøget ikke var blindet, er resultaterne ganske pålidelige. I de senere år har flere undersøgelser i almen praksis vist, at de fleste antibiotikakure kan afkortes, uden at effekten forringes. For eksempel er behandlingsvarigheden for pneumoni reduceret til kun fem døgn. Nu er evidensen for kortere behandlingstid også kommet for halsbetændelse. Den væsentligste grund til at behandle bakteriel halsbetændelse er at opnå symptomlindring og afkorte forløbet. Undersøgelsen viste, at fem dages behandling førte til en hurtigere symptomlindring end ti dages behandling. Derimod var den bakteriologiske effekt højest ved ti dages behandling. Hos patienter med recidiverende halsbetændelser, hvor målet er at eradikere bakterierne, bør man derfor ikke reducere behandlingsvarigheden. Risikoen for selektion af antimikrobiel resistens er proportional med mængden af antibiotika, der anvendes. Lang behandlingstid fører til udvikling af flere resistente stammer end kort behandlingstid. Forbruget af antibiotika skal nedsættes, og resultaterne af dette studie bør føre til overvejelser om en reduktion af den anbefalede behandlingsvarighed for streptokokhalsbetændelse i almen praksis«.

Ståhlgren GS, Tyrstrup M, Edlund C et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomized controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019;367:I5337.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 09/11
3 kommentarer
af Christian Crüger | 06/11
1 Kommentar
af Anders Christiansen | 05/11
1 Kommentar
af Thamilini Umaramanan | 05/11
2 kommentarer