Skip to main content

Kortnyt

Redigeret af læge Claudio Csillag, claudio@dadlnet.dk

31. okt. 2005
6 min.

E-vitamin forebygger ikke Alzheimers sygdom

> N Engl J Med

E-vitamin forebygger ikke Alzheimers sygdom blandt patienter med mild kognitiv funktionsnedsættelse - og kan heller ikke udskyde udviklingen af sygdommen. Dette er hovedkonklusionen på en early online-artikel publiceret i New England Journal of Medicine. På den anden side kan donepezil reducere risikoen for Alzheimer efter et års behandling - dog ikke efter tre år, medmindre man har nogle bestemte genetiske variationer for apolipoprotein e4.

Ronald Petersen fra Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA, og kollegaer randomiserede 769 patienter med mild kognitiv funktionsnedsættelse til enten 2.000 IU E-vitamin om dagen, 10 mg donepezil dagligt eller placebo (cirka 250 patienter i hver gruppe). Patienterne, som blev rekrutteret fra 69 behandlingscentre i USA og Canada, havde en gennemsnitsalder på 73 år, og 46% var kvinder.

Efter tre år havde 212 personer fået enten en mulig eller en sandsynlig Alzheimer-diagnose. I forhold til placebogruppen havde de patienter, som fik E-vitamin, ingen forskel i sandsynlighed for progression til Alzheimer.

I denne treårige periode havde donepezil-behandlede patienter heller ingen forskel i forhold til placebo. Der var dog signifikant færre af disse patienter, som udviklede sygdommen i de første 12 måneder (16 vs. 38 patienter), og blandt patienterne med mindst en apolipoprotein-gentype e4-allel, reducerede donepezil risikoen for Alzheimer med cirka en tredjedel.

Steen Gregers Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, H:S Rigshospitalet, kommenterer: »På trods af at mange læger i USA udskriver E-vitamin til deres patienter med Alzheimers sygdom, har der i Danmark været generel enighed om, at tidligere studier vedrørende E-vitamin og Alzheimers sygdom ikke har vist evidens for effekt. Dette nye studie tyder på, at hverken donepezil eller E-vitamin har en effekt på sygdomsprogressionen, hvorimod studiet dokumenterer donepezils velkendte symptomlindrende effekt også i meget tidlige stadier af Alzheimers sygdom.«

Petersen RC, Thomas RG, Grundman M et al. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. Published at www.nejm.org April 13, 2005 (10.1056/NEJMoa050151). Publiceres den 9. juni.

Kort RNA-sekvens øger antioxidativ beskyttelse

> Proc Natl Acad Sci U S A

Kemoprævention af neoplastiske sygdomme er et lovende tiltag til at bl.a. at fremkalde celledød (apoptose) eller celledifferentiering. En anden mulighed er at øge ekspressionen af gener med antioxidativ aktivitet, hvilket resulterer i større cytoprotektiv aktivitet.

Tim Devling og kollegaer fra University of Dundee, Skotland, anvendte en ny teknologi, RNA interference, til at øge in vitro-ekspressionen af cytoprotektive gener. Deres resultater er blevet publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences.

RNAinterference er en teknologi, hvor man kan blokere et bestemt gen ved hjælp af dobbeltstrenget RNA. Med teknologien kan man producere specifikke RNA sekvenser, sætte dem ind i cellerne og blokere det tilsvarende gen.

I dette studie producerede forskerne en 21-base lang small interfering RNA (siRNA). Denne sekvens reducerede aktiviteten af genet Keap1 (til mindre end 30%, målt i mængde af mRNA) i humane celler. Keap1 er en kendt hæmmer af en specifik biokemisk pathway, der ender med aktiveringen af antioxidants response elements samt af cytoprotektive gener (Nrf2-pathway). Denne blokering af Keap1-genet er meget specifik og fører til en stor potentiel terapeutisk anvendelse uden bivirkninger.

Jørgen Olsen fra Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Københavns Universitet, kommenterer: »Arbejdet viser meget tydeligt RNA-interferens teknikken som et fantastisk redskab til ,target validering`. Resultaterne gør nemlig nu Keap1 til et meget interessant mål for udvikling af specifikke farmakologiske inhibitorer, som kan give antioxidativ beskyttelse af celler. Specifikke siRNAer er selvfølgelig selv sådanne potentielle farmakologiske inhibitorer, men det er ikke sikkert, at de vil vise sig bedre end andre inhibitorer udviklet ved mere traditionelle drug-discovery metoder.«

Devling TWP, Lindsay CD, McLellan LI et al. Utility of siRNA against Keap1 as a strategy to stimulate a cancer chemopreventive phenotype. Proc Natl Acad Sci U S A 2005;102:7280-5.

Calcium- og D-vitamin-tilskud forebygger ikke knoglebrud hos engelske kvinder ...

> BMJ

Det er tidligere vist, at tilskud af calcium og D-vitamin kan reducere forekomsten af hoftebrud, og andre non-vertebrale brud, hos ældre franske kvinder på plejehjem, og noget tilsvarende er fundet i en befolkningsundersøgelse fra USA. Men dagligt tilskud af calcium og D-vitamin formindsker ikke risikoen for hoftebrud hos ældre engelske kvinder.

Jill Porthouse og kolleger fra Univeristy of York og Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, England, randomiserede 3.314 kvinder over 70 år, alle med en eller flere risikofaktorer for hoftefraktur, til dagligt tilskud af 1.000 mg calcium og 800 IU D-vitamin (cholecalciferol) samt råd til hvordan de kunne undgå fald (n=1.321), eller alene rådgivning (kontrolgruppe, n=1.993). Risikofaktorer var bl.a. tidligere brud, lav kropsvægt og rygning. Deltagerne blev fulgt i en periode på ca. 25 måneder. Kun 59% af kvinderne i behandlingsgruppen tog calcium og D-vitamin efter 18 måneder, mens ca. 6% i kontrolgruppen var sat i behandling. Antallet af frakturer var lavere end forventet i begge grupper, men antallet af alle frakturer var ikke signifikant forskelligt grupperne imellem, 58 frakturer i behandlingsgruppen og 91 i kontrolgruppen (korrigeret odds-ratio 1,01). Odds-ratio for hoftefrakturer var 0,75 og for fald efter 6 og 12 måneder på henholdsvis 0,99 og 0,98.

Forfatterne konkluderer, at dagligt tilskud af calcium og D-vitamin ikke reducerer risikoen for frakturer hos kvinder med én eller flere risikofaktorer for hoftefrakturer.

Leif Mosekilde, Medicinsk Afdeling C, Århus Sygehus, kommenterer: »Der er tale om sekundær prævention af patienter med en eller flere kliniske risikofaktorer og formentlig lav BMD. Disse patienter behandles i Danmark med et antiresorptivt præparat kombineret med calcium og D-vitamin. Den engelske ældrebefolkning adskiller sig tilsyneladende desuden fra den danske ved et højt dagligt kostcalcium på godt 1 g, medens D-vitamin-status ikke er oplyst.«

Porthouse J, Cockayne S, King C et al. Randomised controlled trial of calcium and supplementation with cholecalciferol (vitamin D3) for prevention of fractures in primary care. BMJ 2005;330:1003.

... og heller ikke nye lavenergi knoglebrud hos ældre

> Lancet

Det er veldokumenteret, at ældre personer med tidligere lavenergifrakturer, har stor risiko for nye frakturer. Men dagligt tilskud af calcium og D-vitamin formindsker ikke risikoen for nye frakturer hos ældre engelske kvinder og mænd.

I det engelske RECORD-studie (Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D) blev 5.292 kvinder (85%) og mænd over 70 år, alle med en tidligere lav-energi-osteoporotisk fraktur, randomiseret til dagligt tilskud af enten 800 IU D-vitamin (cholecalciferol), 1.000 mg calcium, 800 IU D-vitamin sammen med 1.000 mg calcium eller placebo. Deltagerne blev fulgt i en periode på ca. 45 måneder (24-62 måneder). Primære mål var nye lav-energi-frakturer.

Efter 24 måneder tog 54% af deltagerne den ordinerede behandling. Nye frakturer forekom hos 698 detagere (13%), heraf 183 hoftefrakturer (26%). Antallet af nye frakturer var ikke signifikant forskelligt for deltagere som fik calcium, i forhold til deltagere som ikke fik calcium, 12,6% vs. 13,7% (hazard ratio 0,94; for deltagere som fik D-vitamin, i forhold til deltagere som ikke fik D-vitamin, 13,3% vs. 13,1% (1,02); kombinationsbehandlede i forhold til placebobehandlede, 12,6% vs. 13,4% (1,01).

Forfatterne konkluderer, at et dagligt tilskud af calcium og D-vitamin, enten alene eller i kombinationsbehandling, ikke reducerer antallet af nye frakturer hos ældre personer.

Leif Mosekilde, Medicinsk Afdeling C, Århus Sygehus, kommenterer: »Der er tale om tertiær forebyggelse af den næste fraktur efter en tidligere fraktur. Disse patienter behandles i Danmark med et antiresorptivt præparat kombineret med kalk og D-vitamin. I en subgruppe var plasma 25-OHD relativt højt for denne patientgruppe, og plasma PTH faldt ikke under interventionen tydende på en bedre vitamin D-status i England end i Danmark.«

The RECORD Trial Group. Oral vitamin D3 and calcium for secondary prevention of low-trauma fractures in elderly people. Lancet 2005;365:1621-8.