Content area

|
|

Kræft hos yngre voksne

Kvinder mellem 20 og 40 år har en næsten dobbelt så høj cancerincidens som mænd i samme aldersgruppe.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mens der har været en omfattende forskning i kræft blandt børn og ældre, har der ikke været mange studier, som beskriver incidens og forløb af kræft blandt yngre voksne. En ny artikel, som omfatter data fra 184 lande, beskriver incidens og mortalitet af kræft på verdensplan i 2012 i aldersgruppen 20-39 år. På baggrund af næsten en million nye tilfælde og ca. 350.000 dødsfald konkluderer forfatterne, at kvinder i denne aldersgruppe har en næsten dobbelt så høj cancerincidens som mænd. De fem mest almindelige kræftformer er brystkræft, cervixcancer, thyroideacancer, leukæmi og kolorektal cancer. Mens incidensen var højest i lande med høj velstand (højt Human Development Index (HDI)) var mortaliteten højest i lande med lav HDI.

Professor Mikael Rørth, Rigshospitalet kommenterer: ”Det er en vigtig og tankevækkende undersøgelse. Forfatterne peger på, at der bør satses på kliniske behandlingsprotokoller med høj deltagelse (som ved børnekræft) og implementering af effektiv forebyggelse og tidlig diagnostik. De store forskelle i forekomst og dødelighed i det globale mønster og de påfaldende store bidrag fra infektionsrelaterede kræftformer (HPV, hiv, hepatitis) peger på et stort potentiale for at reducere morbiditet og mortalitet af kræftsygdomme globalt. De fundne forskelle landene imellem kan tilskrives forskelle i kulturelle normer, tilgængelighed af behandling, geografiske og økonomiske forhold. De er ikke overraskende, men den præcise og omhyggelige beskrivelse i dette arbejde er et vigtigt fundament for den videre indsats. Undersøgelsen bør gentages i fremtiden med jævne mellemrum”.

Fidler MM, Gupta S, Soerjomataram I et al. Cancer incidens and mortality among youg adults aged 20-39 years worldwide in 2012: a population-based study. Lancet Oncol 2017;18:1579-89.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer