Skip to main content

Kronisk hoste og fedme

Kronisk hoste forekommer hyppigere hos overvægtige og fede patienter og kan være svær at behandle.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

25. maj 2019
2 min.

Både kronisk hoste og overvægt forekommer hyppigt i befolkningen. Tidligere opgørelser af patientgrupper med kronisk hoste har vist, at prævalensen af fedme er høj i denne patientgruppe. En ny artikel gennemgår den mulige ætiologiske sammenhæng mellem fedme og kronisk hoste og diskuterer tilgængelige behandlingsmodaliteter. Da overvægt disponerer til astma, gastroøsofagealt refluks og obstruktiv søvnapnøsyndrom, som alle øger risikoen for kronisk hoste, er det vigtigt at have fokus på disse tilstande. Et nyt fund er, at kronisk hoste også ser ud til at forekomme med øget hyppighed blandt patienter med diabetes.

Professor, overlæge Peter Lange, Københavns Universitet og Herlev Hospital, kommenterer: ”Det er en klinisk relevant artikel, som fokuserer på en patientgruppe, som er svær at behandle. Overvægtige og fede patienter med kronisk hoste har ofte mere voldsomme hosteanfald end normalvægtige patienter. Hosten hos disse patienter har oftere en multifaktoriel ætiologi, og de vanlige behandlingstiltag som f.eks. inhalationssteroid til de patienter, som har tegn på hostevariantastma, har en dårligere effekt end blandt normalvægtige. Tidligere studier har vist, at man ser nedsat lungefunktion hos patienter med diabetes, men der har ikke været fokus på forekomst af hoste i denne store patientgruppe. Type 2-diabetes er associeret til både overvægt og refluks, og da behandlingen kan omfatte ACE-hæmmere, som vides at øge tendens til hoste, og gliptiner, som måske også øger hostetendensen, er høj forekomst af hoste ved type 2-diabetes ikke overraskende. Da tidligere studier har vist, at vægttab reducerer symptomerne på astma, gastroøsofagealt refluks og obstruktiv søvnapnø og har positiv effekt på diabetes, er det vigtigt at samarbejde med patienten med henblik på at opnå vægttab, da dette til trods for manglende evidens fra randomiserede studier utvivlsomt også vil føre til en reduktion af hostesymptomerne”.

Guilleminault L. Chronic cough and obesity. Pulm Pharmacol Ther 2019;55:84-8.

Interessekonflikter: ingen.