Skip to main content

Kronisk lungesygdom og infektion med SARS-CoV-2

Patienterne med kroniske lungesygdomme som KOL, har indtil videre været underrepræsenteret i sygdomsopgørelser fra udlandet.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. apr. 2020
02 min

Eksperimentelle studier viser, at SARS-CoV-2 bruger målcellernes angiotensinkonverterende enzym-2 (ACE2)-receptor som indgangsport til cellerne. ACE2 udtrykkes især i pneumocytter og enterocytter, og efter udbrud af coronapandemien har der været en stor interesse i at undersøge, om nogle patientgrupper har øget ekspression af ACE2. Et nyt studie viser, at ACE2 er opreguleret i de nedre luftveje hos rygere og hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvilket teoretisk skulle gøre dem mere modtagelige for COVID-19. Derfor er det overraskende, at de første opgørelser fra Asien, Italien og USA har vist en relativ underrepræsentation af patienter med kroniske lungesygdomme blandt de COVID-syge. Halpin et al diskuterer denne observation, som de bl.a. prøver at forklare ved udtalt underdiagnosticering af kroniske lungesygdomme hos COVID-patienterne, men de anfører også, at man ikke kan udelukke, at nogle af de inhalerede medikamenter, som bruges til astma og KOL kan tænkes at beskytte mod coronainfektion.

Professor, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, og Københavns Universitet kommenterer: »På nuværende tidspunkt findes der ikke overbevisende data, som viser, hvordan risikoen for at blive syg af SARS-CoV-2 hænger sammen med en forudbestående lungesygdom. Dette ændrer ikke ved, at der er en begrundet bekymring for, at patienter med kronisk lungesygdom har en øget risiko for at udvikle et svært sygdomsforløb. Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort en liste med karakteristika hos patienter med astma, KOL og interstitiel eller infektiøs lungesygdom, som i særlig høj grad øger risikoen for morbiditet og mortalitet ved COVID-19«.

Leung JM, Yang CX, Tam A et al. ACE-2 Expression in the small airway epithelia of smokers and COPD patients: implications for COVID-19. Eur Respir J 8. apr 2020 (e-pub ahead of print).

Halpin DMG, Faner R, Sibila O et al. Do chronic respiratory diseases or their treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet Respiratory Medicine 3. apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen