Content area

|
|

Kronisk obstruktiv lungesygdom fører til stort forbrug af sundhedsydelser og sociale udgifter

Forfatter(e)
Martin Bach Jensen1, Morten Fenger-Grøn2, Kirsten Fonager3, Øyvind Omland4, Anker Lund Vinding5 & Jens Georg Hansen6 1) Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 2) Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 3) Socialmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus 4) Arbejdsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus 5) Afdeling for Sundhed, Plan og Kvalitet, Region Nordjylland 6) Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus
Introduktion Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en folkesygdom, der er relateret til faldende fysisk funktionsniveau og hyppige hospitalsindlæggelser. Både det nedsatte fysiske funktionsniveau og den øgede sygelighed vanskeliggør arbejdsfastholdelse og vil kunne medføre såvel øgede sundhedsudgifter som sociale udgifter på grund af nedsat arbejdsevne. Formålet med dette studie var at beskrive forbruget af sociale ydelser (arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, pensioner og bistandshjælp) og sundhedsydelser for personer med og uden KOL og at sammenholde omkostningerne med sygdomsgra...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(3):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Pedram Kazemi-Esfarjani | 18/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Claus Manniche | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar
af Yngve Lund | 17/01
13 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 16/01
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 16/01
3 kommentarer
af Thomas Eric Olesen | 15/01
2 kommentarer