Skip to main content

Kroniske patienter og COVID-19

Dansk studie beskriver sundhedsadfærd blandt patienter med inflammatorisk gigtsygdom under COVID-19-pandemien.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigere af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

11. feb. 2021
2 min.

Flere studier har vist, at COVID-19-pandemien påvirker kroniske patienters adfærd og har en betydelig indflydelse på deres psykiske helbred og livskvalitet. I et nyt studie beskrives helbredsadfærd hos næsten 13.000 danske patienter med inflammatoriske gigtsygdomme. Forfatterne har identificeret patienterne igennem det danske DANBIO-register og bedt dem om at besvare et elektronisk spørgeskema, hvor man fokuserede på betydningen af COVID-19 for dem selv og for deres gigtsygdom. Besvarelserne blev indsamlet i maj-juni 2020. De inkluderede patienter havde primært reumatoid artritis, var 60-79 år og 65% af dem var kvinder. Den selvrapporterede prævalens af COVID-19 var 0,3%. Patienterne rapporterede om en høj grad af selvisolation og en høj grad af bekymring for at blive syg af COVID-19, denne bekymring var højere i marts 2020 (70%) end i juni 2020 (45%). Karakteristika, som var positivt associeret med både angst og selvisolation, var kvindeligt køn, arbejdsløshed, mange komorbiditeter og igangværende biologisk behandling af gigtsygdommen. Andelen af patienter, som ændrede deres gigtmedicin, fordi de frygtede COVID-19 var 4,1% i marts 2020 og 0,6% i juni 2020.

Professor, overlæge Peter Lange, Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Det er et interessant landsdækkende studie, som beskriver bekymringer og adfærd relateret til COVID-19 i en patientgruppe, som er karakteriseret ved betydelig komorbiditet og behandling med immunmodulerende stoffer, som kan tænkes at øge risikoen for COVID-19 herunder for et mere alvorligt forløb. Selv om andelen med COVID-19 var meget lille, havde patienterne en høj grad af angst og bekymring. I tilsvarende udenlandske studier med kroniske patienter har man rapporteret om lignende fund, hvor især patienter med kroniske lungesygdomme scorede højt, hvad angår angst og bekymring. I andre studier har man også rapporteret om en høj grad af somatisering. I forhold til behandling af den kroniske sygdom er det betryggende at se, at adhærens til medicinen i det danske studie forblev høj under epidemien«.

Glintborg B, Jensen DV, Engel S et al. Self-protection strategies and health behavior in patients with inflammatory rheumatic diseases during the COVID-19 pandemic: results and predictors in more than 12 000 patients with inflammatory rheumatic diseases followed in the Danish DANBIO registry. RMD Open 2021;7:e001505.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen