Skip to main content

Kryoablation eller robotassisteret, partiel nefrektomi ved mindre, renale tumorer

Mindre, renale tumorer udgør et dilemma med hensyn til valg af kirurgisk terapi. Et nyt studie har sammenlignet kryoablation med robotassisteret, partiel nefrektomi som behandlingstilbud.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

22. feb. 2024
2 min.

Mindre, renale tumorer kan defineres som tumorer < 4 cm og et T1a-tumorstadie. Behandlingsformer for denne sygdom kan være perkutan kryoablation (CRA)  eller mere konventionel, robotassisteret, partiel nefrektomi (RPN). Men viden om, hvilken metode der giver de bedste resultater, er sparsom. Et nyt studie har sammenlignet de to behandlingsformer og set på postoperative komplikationer. 

Overlæge Nessn Azawi, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, kommenterer: »Studiet for små nyretumorer undersøger muligheden for at gennemføre et randomiseret kontrolleret forsøg, der sammenligner perkutan CRA og RPN i behandling af små nyretumorer. Med 200 deltagere, hvoraf 50 deltog i forsøget, viste resultaterne, at 84% gav tilsagn til CRA, og 76% gennemgik denne procedure, mens alle i kontrolgruppen modtog RPN. CRA-gruppen havde færre komplikationer og kortere hospitalsophold. Studiet konkluderer, at et kohorteindlejret RCT for sammenligning af CRA og RPN er gennemførligt. Det er vigtigt at fremhæve, at de endelige resultater af dette feasibility-studie ikke foreligger endnu. Studiets formål er primært at vurdere muligheden for at gennemføre et større studie. Indtil videre forbliver standardbehandlingen for små nyretumorer partiel nefrektomi, hvis det er teknisk muligt. Forskellen i komplikationsraten kan variere afhængig af kirurgens erfaring og patientudvælgelsen i real-life data. En nylig, dansk undersøgelse har vist, at der ikke er nogen signifikant forskel i komplikationsraterne mellem de to behandlingsmuligheder. Det er afgørende at understrege betydningen af at overveje alternative tilgange som aktiv overvågning for patienter med langsomt voksende nyretumorer for at forhindre unødvendig behandling og reducere overbehandling«.

Interessekonflikter ingen