Content area

|
|

Kun meget få af tidlige lungecancere vokser ikke aggressivt

Amerikansk undersøgelse estimerer, at kun ca. 2% af stadium 1-ikkesmåcellede lungecancere er nonaggressive.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk Arbejdssted

Overdiagnose af lungecancer i forbindelse med cancerscreening eller gennemførelse af CT af lungerne med et andet formål skyldes, at der blandt de diagnosticerede tilfælde findes nonaggressive tumorer, der ikke var blevet diagnosticeret uden screening og ikke ville have påvirket patientens symptomer eller overlevelse. Især i forbindelse med screening er overdiagnostik problematisk, da behandling af patienter med nonaggressiv cancer kan føre til unødig morbiditet eller mortalitet. En ny undersøgelse baseret på amerikanske data fra 2.197 tilfælde af stadium 1-ikkesmåcellet lungekræft estimerer, at kun omkring 2,4% af tumorerne vokser ikkeaggressivt, og at aggressiviteten ikke var signifikant forskellig mellem tumorstørrelser på hhv. under 15 mm og over 45 mm.

1. reservelæge, ph.d. Zaigham Saghir, Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Det amerikanske registerstudie over klinisk detekterede stadium 1-lungecancere er et interessant bidrag til forståelsen af omfanget af nonaggressive cancere og mulig overdiagnostik. Resultaterne kan ikke direkte overføres til en screeningssituation, hvor estimater for overdiagnostik er større (18,5% i det amerikanske studie NLST). Det er alligevel påfaldende, at tumorstørrelse, histologi, tilstedeværelse af KOL, alder og køn ikke har en signifikant betydning for raten af nonaggressive cancere. Desværre foreligger der ikke data på rygning. Screeningsstudier med CT har vist, at man finder flere små tumorer, og at man i langt højere grad diagnosticerer lungecancer i stadium 1, hvor kurativ behandling er mulig. Når vi isoleret ser på lungecancere med tumorstørrelse på <15 mm (10,2% af nonaggressive cancere), kan det med nogen rimelighed antages at være mere sammenligneligt med screeningsdetekterede cancere, omend der verserer en diskussion om, hvorvidt nogle af disse cancere har en anden naturhistorie«.

Kale MS, Sigel K, Mhango G et al. Assessing the extent of non-aggressive cancer in clinically detected stage I non-small cell lung cancer. Thorax 2018;73:459-63.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar