Skip to main content

Kunstig intelligens i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Thomas Benfield

10. jul. 2023
4 min.

Kunstig intelligens fik for alvor vores opmærksom med lanceringen af ChatGPT (generative pre-trained transformer). Kunstig intelligens anvendes i stigende omfang i sundhedsvæsener til at støtte lægen i kliniske beslutninger og til at hjælpe med at identificere sygdom ved diagnostiske undersøgelser. Kunstig intelligens kan i visse tilfælde spare tid og knappe ressourcer ved at resumere komplicerede sygdomsforløb, genere epikriser og sågar personliggøre behandlingen og øge patientsikkerheden. Kunstig intelligens vil måske kunne kommunikere direkte med patienten med informationer om udredningsplaner og prøvesvar, og patienten kan stille spørgsmål omkring sit sygeforløb. I forskningen hjælper ChatGPT med at skrive ansøgninger, sammenfatte eksisterende litteratur, skrive videnskabelige artikler, finde referencer, foreslå og skrive statistisk kode, generere figurer og billeder m.m. Det er blot nogle af de funktioner af kunstig intelligens, som allerede er i brug i Danmark eller i udlandet. Mulighederne er enorme i både sundhedsvæsenet og næsten alle aspekter af vores daglige liv.

Kunstig intelligens har været berørt i en række kronikker i Ugeskrift for Læger i foråret. Schmidts kronik var i vid udstrækning skrevet ved hjælp af ChatGPT [1]. Kronikken var fyldt med faktuelle fejl, hvilket afstedkom en del debat. Fejlene var en pointe, da large language models (LLM), som ChatGPT er bygget på, er trænet til at forudsige det næste ord baseret på det foregående ord. I de tilfælde, hvor faktuel viden mangler, foreslås ord, som giver sproglig mening, uden at det nødvendigvis er korrekt. Man taler om hallucinationer og konfabuleringer som påpeget i en opfølgende kronik [2]. I en anden kronik vovede forfatterne følgende påstand: »AI (kunstig intelligens, red.) vil ikke erstatte folk, men folk, der bruger AI, vil erstatte dem, der ikke bruger AI« [3]. ChatGPT har på kort tid vakt enorm opsigt som en kontroversiel teknologi; potentialet er stort og bekymringerne mange. Kunstig intelligens ses af nogle som den næste store teknologiske landvinding og af andre som en teknologi, som mennesket vil miste kontrollen over.

Ugeskrift for Lægers redaktion har løbende diskuteret implikationerne af de mange muligheder, kunstig intelligens bringer med sig. Redaktionen ser primært kunstig intelligens som et værktøj, der kan assistere forskningen i ansøgningsprocessen, ved rapportering af forskningsresultater, ved artikelskrivning og i produktionen af figurer og billedmateriale. Vi er samtidig meget opmærksomme på de muligheder, kunstig intelligens også giver for misinformation, fabrikation og plagiering. Ugeskrift for Læger har i mere end 30 år ladet sig vejlede af International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). I den seneste opdatering af »Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals« er der tilføjet et afsnit om, hvordan forfattere skal forholde sig til kunstig intelligens i forbindelse med udfærdigelsen af videnskabelige manuskripter [4]. Ugeskrift for Læger har adapteret anbefalingerne fra ICMJE. Fremover skal forfatteren/forfatterne ved indsendelse af manuskripter til Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal gøre redaktionen opmærksom på det, hvis de har anvendt kunstig intelligens. I følgebrevet og i artiklen skal brugen af kunstig intelligens nøje beskrives. Det skal beskrives, hvordan kunstig intelligens har været anvendt til f.eks. tekstskrivning, fremstilling af figurer eller andet billedmateriale. Endelig anføres typen af kunstig intelligens, som er anvendt (f.eks. applikation, platform, version og producent). Kunstig intelligens (f.eks. ChatGPT) kan ikke anføres som forfatter, da kunstig intelligens ikke kan være ansvarlig for en artikels originalitet, integritet eller nøjagtigheden af indholdet. En forfatter er et menneske, da et menneske kan stå til ansvar for den indsendte artikel. Det er forfatterens/forfatternes ansvar at sikre, at bidraget fra kunstig intelligens er korrekt, komplet og uden bias, samt sikre at indholdet ikke er plagieret.

Denne leder er skrevet af et menneske uden brug af kunstig intelligens.

God sommer!

Korrespondance Thomas Benfield, Videnskabelig redaktør, Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal. E-mail: tlb@dadlnet.dk

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på ugeskriftet.dk

Referencer

  1. Schmidt CK. ChatGPT bliver vigtigt værktøj i lægevidenskabelig forskning. Ugeskr Læger 2023 (online 3. maj 2023). https://ugeskriftet.dk/debat/chatgpt-bliver-vigtigt-vaerktoj-i-laegevidenskabelig-forskning (20. jun 2023).
  2. Schmidt CK, Müller F. Large language models er hjørnestenen i fremtidens medicinske forskning. Ugeskr Læger 2023 (online 30. maj 2023). https://ugeskriftet.dk/debat/large-language-models-er-hjornestenen-i-fremtidens-medicinske-forskning (20. jun 2023).
  3. Emmersen J, Astorp MS, Andersen S. Kunstig intelligens og lægestudiet. Ugeskr Læger 2023 (online 3. mar 2023). https://ugeskriftet.dk/debat/kunstig-intelligens-og-laegestudiet (20. jun 2023).
  4. International Committee of Medical Journal Editors – Recommendations. https://www.icmje.org/recommendations/ (19. jun 2023).